Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Intensivvård på Kungälvs sjukhus: Nationella kvalitetsregister

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet rapporterar intensivvårdsavdelningen vid Kungälvs sjukhus uppgifter till följande nationella kvalitetsregister:

  • Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)
  • Svenska Hjärt-lungräddningsregistret (register för alla behandlade hjärtstopp)
  • Swedeheart/Riks-HIA (register för hjärtintensivvård)

Du bidrar till en bättre vård

Genom att vara med i nationella kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Uppgifterna används för att jämföra vården runt om i landet. Ju fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten. Resultaten använder vi sedan i vårt förbättringsarbete. Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar inte den vård du får.

Så hanteras dina uppgifter

Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal och från dig själv. Dina uppgifter i kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra intensivvårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna får även, efter sekretessprövning, lämnas ut till någon som ska använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål.

Du skyddas av sekretess

Dina uppgifter i kvalitetsregistren skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och behandlas på samma sätt som journaluppgifter. Uppgifterna tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, i enlighet med 7 kap. 10 § patientdatalagen.

Dina rättigheter som patient

Du har rätt att begära en kostnadsfri kopia av vilka personuppgifter som finns registrerade. Du har rätt att få information om vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt någon haft åtkomst till dina uppgifter. Du kan få dina uppgifter borttagna ur registret eller tacka nej till att bli registrerad.

Mer information

Senast uppdaterad: 2021-11-16 15:51