Tolkbeställning

Tolkbeställning

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i

När och var? 

Tolkning på distans?
Deltar alla via länk?
Är patienten informerad om att det kommer ske på distans?
Typ av tolkning: