Tolkbeställning

Här kan du som vårdgivare beställa teckenspråkstolk, dövblindtolk och skrivtolk till ett vårdmöte.

Tolk från Habilitering & Hälsa är kostnadsfritt inom hälso- och sjukvården.

Tolkningen kommer om möjligt att ske på distans. Om mötet redan är digitalt behöver tolken läggas till som deltagare. 

Vi kan inte utföra tolkning i plattformen Vård och hälsa, utan då vi skapar länk i annan säker plattform.

Beställ tolk

Beställ teckenspråkstolk, dövblindtolk och skrivtolk till sjukvården.

Avbeställ tolk

Det är viktigt att du avbeställer ditt tolkuppdrag, om du inte längre har behov av tolkning

Kontakt via telefon

010 - 441 23 00

Telefontider

måndag - torsdag 10:00 - 12:00
måndag - torsdag 13:00 - 15:00
fredag 10:00 - 12:00

Beredskapstolk

Behöver du tolk i en akut situation eller vid olycksfall när tolkbeställningen är stängd, finns beredskapstolkar. Gäller endast teckenspråkstolk.

010-441 23 20