Innovation - Utlysning och frågestund

Publicerad:

Den 1 juli öppnar Innovationsfondens första utlysning inför 2025. Utlysningen stänger den 15 september 2024.

Har du tankar och frågor kring innovation och ansökan till Innovationsfonden som du vill bolla? Passa då på att vara med vid en öppen frågestund med Innovationsfonden via Teams. Då kan du ställa dina frågor till en innovationscoach.

  • 13 juni kl 15-16
  • 22 augusti kl 15-16

Mötena sker via Teams och ingen föranmälan behövs. Dina frågor kan handla om omvärldsbevakning, projektplan, budgetering, inköp eller annat som du kan behöva stöd kring. Vid mötet kommer även en medarbetare från Koncernstab Digitalisering att närvara. Du hittar länkar och mer information om utlysningen, frågestunderna och Innovationsfondens arbete på Innovationsplattformens hemsida:

Innovationsfonden (vgregion.se)


För dig inom primär och nära vård i VGR finns det också innovationsledare som kan coacha dig i ansökningsprocessen och besvara dina frågor och funderingar. Du hittar dem och deras kontaktuppgifter på FoUUI:s webbplats:

Innovation i primär och nära vård (vgregion.se)