Om FoU primär och nära vård Skaraborg

Forskningen i primärvården har tyngdpunkten på de stora folksjukdomarna, framförallt diabetes och hjärt-kärlsjukdomar och på forskning med hjälp av register. Forskningen i allmäntandvården har tyngdpunkten på folkhälsoinriktade studier.

Verksamhetsidé

  • FoU-centrum ska stimulera, skapa förutsättningar och vara ett föredöme för forskning, utveckling och utbildning.
  • All forskning och utveckling ska baseras på vetenskaplig metodik.
  • Arbetet ska bidra till att primärvården och tandvården i Skaraborg utvecklas och blir attraktiva arbetsplatser.

Boka projektarbetsplats

För dig som arbetar med något projekt finns det dator att boka. Här kan du i lugn och ro arbeta med ditt projekt eller läsa litteratur. Du har tillgång till ett mindre referensbibliotek.

Boka tid och projektdator via epost till enheten: fou.primarvard.skaraborg@vgregion.se