Bättre logopedi med digitalt stöd

Uppdaterad:
Publicerad:

Logopediverksamheten i Skaraborg har satsat på stöd och behandling via digitala kanaler. Med hjälp av bidrag på närmare en miljon kronor har flera olika piloter dragits igång med främsta syfte att hjälpa patienterna nå ett bättre resultat.

Logopediverksamheten vid Skaraborgs sjukhus har sett ett behov av att ge stöd och behandling digitalt via internet. Med hjälp av sammanlagt 930,000 kronor från VGR:s Innovationsfond har verksamheten nu startat två piloter och i år startar den tredje.

En typisk patient med röstbesvär är en lärare. Det vill säga i övrigt friska personer som behöver öva mycket, förklarar Monica Käll Guldbrand, enhetschef för logopediverksamheten vid Skaraborgs sjukhus. För att kunna ge patienterna med röstbesvär mer träning på tider det passar dem själva har ett stödprogram med text, filmer och ljudfiler skapats på Stöd- och behandlingsplattformen på 1177.se. Efter besök hos logopeden loggar patienten in på 1177.se och där finns övningar specialanpassade för just den patienten. Logopederna kan se hur ofta patienten loggat in och hur länge hen har varit inloggad.

Patienten tränar mellan besöken hos oss vilket ger ett bättre resultat. Vi drar nu igång piloten med två logopeder och har idag redan tre patienter som vill vara med, berättar Monica.

Distansbehandling

I höstas startade en annan pilotverksamhet med distansbehandling för personer som stammar. Behandlingen sker via Skype och uppkoppling sker via inloggning på 1177.se. Fördelen är att patienten kan finnas var som helst, exempelvis hemma eller på sin arbetsplats. Behandlingsformen sparar tid för patienten som inte behöver ta ledigt flera timmar för att ta sig till logopeden.

Ett annat nytt område som nu ska utformas är digitalt föräldrastöd. Stödet inriktas till föräldrar till barn som är patienter. Det handlar om att få föräldrarna att förstå vad som behöver göras, exempelvis att läsa för barnen och att hjälpa dem att träna.

Vi kan inte säga mer exakt hur föräldrastödet kommer att se ut än. Vi har fått pengar för 2019 och ska under året utforma stödprogrammet, säger Monica Käll Guldbrand.
Sedan tidigare har logopediverksamheten i Skaraborg även börjat använda tolkmedverkan via Skype. Det är brist på tolkar och genom att de slipper resa kan tolkarna räcka till för fler samtal vilket är en vinst för alla patienter som behöver tolk.

Artikeln publicerades först på Vårdskiftet https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/aktuellt/nyheter-2019/battre-logopedi-med-digitalt-stod/