Låt oss presentera Monique Danielsson, projektledare beväpnad med nyfikenhet och driv!

Uppdaterad:
Publicerad:

I det här medarbetarporträttet presenterar vi Monique Danielsson. Läs om hennes erfarenheter och resonemang kring innovation i hälso- och sjukvården!

Vad har du för bakgrund?


– Jag är legitimerad fysioterapeut och blev färdig med min utbildning 2002. Jag har arbetat kliniskt inom primärvården och inom företagshälsovården samt arbetat med försäkringsmedicinska utredningar. Parallellt med mitt kliniska arbete har jag vid flera tillfällen i perioder också arbetat som projektledare med ett par olika uppdrag.


– Senast kommer jag ifrån Närhälsan, där jag bland annat arbetade med försäkringsmedicinska utredningar. Jag arbetade då i team, tillsammans med läkare, psykolog och arbetsterapeut. Och tillsammans utförde vi en aktivitetsförmågebedömning och en omfattande utredning av hur sjukdom eller funktionshinder påverkade aktivitetsförmågan hos en individ som varit sjukskriven under en längre period. Vår primära uppdragsgivare var Försäkringskassan.


– Andra erfarenheter jag bär med mig är ett par års samarbete med Flyktingmedicinsk mottagning och Arbetsförmedlingen “etablering Göteborg”. Där var jag processledare och utvecklade och drev en hälsoskola för nyanlända . Syftet med Hälsoskolan var att få en ökad förståelse kring den egna hälsan, ökad fysisk aktivitet och kunskap om sjukvårdssystemet i Sverige. Att arbete med detta format spreds i flera delar i Sverige, och Göteborg kom att inspirera andra kommuner i landet att arbeta på samma sätt. Hälsoskolan nämndes även i Tv-nyheterna. Det var en mycket rolig och händelserik tid. Idag har projektet blivit en permanent verksamhet. Detta banade även väg för mitt nästkommande projektledarjobb, med i stora delar samma syfte, men med regionalt fokus. I december 2021 började jag på Innovationsplattformen.

Vad fick dig att söka dig till Innovationsplattformen?


– Jag hade hört talas om Innovationsplattformen ett par år innan jag sökte tjänsten som projektledare och tyckte att det verkade vara en spännande arbetsplats. En dåvarande kollega deltog vid en intressant presentation av Innovationsplattformen och nämnde därefter att han trodde att det hade varit en passande arbetsplats för mig. När jag sedan kände att det var dags att göra något nytt så dök det upp en ledig tjänst som innovationscoach, och då sökte jag tjänsten.

Vad har du för roll på Innovationsplattformen?


– Jag har olika roller på Innovationsplattformen och tjänsten tillåter mig att jobba varierat vilket gör att jag trivs. I min roll som projektledare leder jag projektet MINA (Min artrosvård). Syftet med detta projekt är att utvärdera om en app-baserad behandlingsmodell är ett bra alternativ som behandlingsmetod för patienter med artros i höft eller knäled. Vi jämför behandlingsmodellen med sedvanlig rehab på mottagning och Artrosskolan på 1177. Projektets tyngd utgörs av en klinisk studie, ledd av en forskargrupp, och ska totalt pågå i tre år.


– Jag stöttar även med projektledning i två andra projekt som fått medel ifrån Innovationsfonden. Båda projekten involverar RPA, robotiserade automatiseringstjänster för att ersätta en befintlig manuell process. I det ena är målgruppen patienter behandlade med läkemedlet Amiodaron. Och det andra projektet syftar till att utveckla en RPA som kan hantera vårdflödet för standardiserade återkommande kontroller hos lågriskpatienter med aortasjukdom.


– Dessutom är jag innovationscoach för några ytterligare innovationsprojekt som har fått medel beviljade från Innovationsfonden. Där handlar det om att stötta och vägleda projekten utifrån behov och var de befinner sig i projektet. Och slutligen är jag kursledare för kursen Innovation och teknik för legitimerade vårdyrken. Det är väldigt spännande, inte minst för att det är en helt ny satsning, den första i sitt slag i landet. Sedan några år tillbaka erbjuds läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset en liknande utbildning, men från och med 2023 kan alltså även andra anställda i legitimerade vårdyrken söka utbildningen. Syftet är att kompetenshöja deltagarna i innovationsförmåga så att de får verktyg till att utveckla framtidens vård på Sahlgrenska och i VGR. Utbildningen består av åtta moduler och ges under två terminer, totalt 20% av en heltidstjänst. 24 drivna och nyfikna deltagare går utbildningen just nu.

– Som ett led i att vara kursledare för Innovation och Teknik ansvarar jag även för Innovationsplattformens chefsseminarium. Det syftar till att ge chefer verktyg i hur de kan bedriva och stötta medarbetare med innovationsarbete på deras enheter. I dessa seminarium utbildar några av mina eminenta kollegor, bland annat i hur man arbetar med ett systematiskt innovationsledningssystem.

Vilket är ditt förhållande till innovation?


– För att överhuvudtaget kunna arbeta med innovation behöver man vara nyfiken. Innovation handlar om att inte alltid veta, att ofta inte ha en aning om vart man riktigt är på väg, men man har en känsla av någonting. Så man behöver ha ett utforskande förhållningssätt. Jag är en nyfiken person, det är min största drivkraft i det mesta. Så på så sätt korrelerar detta väl med att arbeta med innovation. Jag älskar att dra lärdom av förändringsarbete och jag lär mig hela tiden nytt. Jag en slutförare. Jag drivs av att knyta ihop, driva framåt och paketera resultat och det är också något som behövs i innovationssammanhang.

Vad krävs för att lyckas med innovation i hälso- och sjukvården?


– Det krävs nyfikenhet, mod och det krävs tålamod. Man måste våga gå ifrån det som är invant och bekant, våga ifrågasätta, våga testa nytt. Och ibland också våga misslyckas. Att driva ett innovationsprojekt tar tid och det måste det få göra.

Vilka är de största hindren för innovation som du ser det?


– Ett av hindren är bristen på tid. Verksamheter har ofta uppgiftstäta dagar och det kan vara svårt att få avsatt tid till att arbeta med innovationsprojekt. Det är utmanande att driva innovation när tiden inte finns, då finns det en risk att man tappar sugen och motivationen att driva något framåt. Saknas en innovationskultur på en verksamhet kan det också bli utmanande.


– Med innovationskultur menar jag att främja till nytänkande, att som chef våga ta risker trots att det kan kosta lite mer initialt än vad det ger kortsiktigt. Och att som ledare stimulera medarbetarnas innovationsnyfikenhet. Ett annat hinder jag kan se är att det saknas förankring av ett innovationsprojekt tidigt, exempelvis hos projektägaren och att det kan saknas en plan för var någonstans innovationen ska in vid implementeringen. Det gäller att öppna vägar tidigt. Även om man kan tycka att de är små. Det blir helt enkelt lättare att flyga in på landningsbanan om man vet vart man ska.

Och, slutligen – hur är det egentligen att arbeta på Innovationsplattformen?


– Jag lär mig nytt hela tiden och det är ett av det bästa med det här jobbet. Det finns så många outforskade marker och så mycket nytt att ta del av. Det är också givande att få bidra till andras kompetens och att få vara i en så kompetent miljö. Jag har kollegor med stor kunskap inom flera olika områden och det stimulerar mig. Och det känns viktigt och spännande att få bidra till arbetet kring vårdens omställning.

Läs mer här


Innovation och teknik för legitimerade vårdyrken:


Sahlgrenska liv 22 mars 2023: Utbildning i teknik och innovation – nu öppen för alla legitimerade vårdyrken | Sahlgrenskaliv


Dagens Medicin 15 september 2023: Sahlgrenska satsar på fler innovatörer