Nu testas digital lösning för måltidsbeställning och kalorimätning

Uppdaterad:
Publicerad:
MatAppen

Idéen om en digital lösning för måltidsbeställning föddes när Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) arrangerade H@ck for Healh 2017. Då träffades IT-studenter och vårdpersonal för att arbeta fram en lösning utifrån ett identifierat behov i vården. Behovet handlade om att erbjuda patienter möjlighet till att beställa sin egen mat, läsa menyn på flera språk, samt att mäta antal kalorier. Under ”hacket” tog man fram ett konceptförslag som sedan dess har utvecklats till dagens färdiga prototyp – MatAppen.

Testar i verklig vårdverksamhet

Arbetet med att ta fram den prototyp som nu kan testas i verklig miljö har finansierats av Innovationsfonden. MatAppen visas via en surfplatta som är inkopplad i väggen vid patientens säng. Fördelen med detta är att inga patientuppgifter är kopplade till måltidsbeställningen, endast sängplats.

Från och med den 5 december testas lösningen på avdelning 21 på SU, där det bedrivs ett sk verklighetslabb. Det innebär att innovativa verktyg för digitalisering av vårdprocesser kan testas i pågående verksamhet. Förra året beviljades SU 2,9 miljoner kronor av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, för att etablera detta på avdelning 21. 

Digital lösning med utvecklingspotential

I dagsläget testar patienterna på avdelning 21 att beställa sin mat direkt via appen. Förhoppningen är att den visuella bilden av måltiden och ett aktivt deltagande i beställningen ska öka aptiten och möjligheten till återhämtning. Den nya rutinen kring måltidsbeställning förväntas också leda till mindre administrativt arbete för personalen.

Vi vill vidareutveckla MatAppen och bland annat erbjuda tjänster där patienten har möjlighet att återkoppla till köket om hur de upplevde maten eller föra sin egen patientdagbok. Tanken är att utveckla tjänster som ger patienten en ökad känsla av att äga sin vårdprocess. Utifrån patientens anteckningar kan vårdpersonalen föra samtalen med utgångspunkt i patientens behov. Vi vill också kunna automatisera kaloriberäkningen i appen, som idag beräknas manuellt efter varje avslutat dygn. Med en ackumulerad beräkning i appen förbättras möjligheten att korrigera ett för litet intag betydligt tidigare under pågående dygn. Vi har också planer på att inkludera en sk chatbot som ska kunna svara på enkla, återkommande frågor om avdelningen och annan viktig information riktad till patienterna, avslutar Yvonne Hedegärd, projektledare.