Innovationsplattformen ingår i nya regionala processteamet KOL

Uppdaterad:
Publicerad:

Det första regionala processteamet KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) är på plats. Det är ett första steg i bildandet av en ny kunskapsorganisation för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Innovationsplattformen ingår som stödfunktion till processteamet KOL och har fått i uppdrag att samla in och analysera information kring hur patienter upplever livet med en KOL-sjukdom. Arbetet kommer att utföras med hjälp av tjänstedesignmetodik och intervjuer med både patienter och personal från SkaS, SÄS, NU och SU är planerade under våren. Resultatet från intervjuerna kommer sedan ligga till grund för den analys som ska ge en bättre förståelse för KOL-patienters upplevda behov.

Den nya kunskapsorganisationen

Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen drivs inom fyra områden. Ett av dem, Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, handlar bland annat om att skapa en ny kunskapsorganisation. Den nya kunskapsorganisationen kommer att följa en nya nationell modell med nationella programområden genom att skapa motsvarande regionala programområden, regionala processteam och lokala processteam.

Det regionala processteamet KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) leds av ordförande Anders Ullman, sektionschef KOL-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Folke Nilsson, distriktsläkare Närhälsan Kungshamn vårdcentral. Övriga i teamet är verksamma inom diagnosområdet inom primärvården eller på något av sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Vassare stöd

Den nya modellen ska ge hälso- och sjukvården ett vassare stöd för att skapa en högre medicinsk kvalitet. Men lika viktigt är att patienterna ska uppleva en högre kvalitet genom att all vård samarbetar runt patienten. Genom en mer personcentrerad vård skapas en process runt patienten där teamen ger vården utifrån en helhet.

Under 2018 kommer 18 regionala programområden att skapas och minst ett regionalt processteam inom varje programområden. De närmsta åren kommer ett stort antal regionala processteam att vara igång.