Närsjukvårdsteamet västra Skaraborg använder tjänstedesign för en djupare förståelse för patientens behov

Uppdaterad:
Publicerad:
Närsjukvård
Hemsjukvård Anna Karlsson Läkare och Christina Pettersson Sjuksköterska på hembesök Foto: Johan Främst Skaraborgs Sjukhus Copyright: Skaraborgs Sjukhus Får ej publiceras utan medgivande från rättsinnehavaren

Skaraborgs sjukhus närsjukvårdsteam i Lidköping har under tio års tid arbetat med geriatrisk specialistvård i hemmet för de mest multisjuka äldre. Teamet samarbetar med både primärvården och kommunen med den enskilde patientens behov som gemensamt nav. Arbetet är en kvalitetsmässig fullträff med kraftigt minskade vårdkostnader, ökad vårdkvalitet och framförallt minskat lidande för patienten. Teamet har också fått finansiering från Innovationsfonden för att utveckla sin arbetsmodell med hjälp av tjänstedesign.

Närsjukvårdsteamet i västra Skaraborg först i Sverige

Närsjukvårdsteamet i västra Skaraborg startade 2008 och har längst erfarenhet av att arbeta med mobilt närsjukvårdsarbete i hela Sverige. Mobil närvård ska införas i hela Västra Götalandsregionen och teamet har blivit en förebild för andra team som ska arbeta utifrån samma modell.

Närsjukvårdsteamets arbete handlar om att skapa trygghet och förbättra vardagen för kroniskt sjuka patienter och deras närstående. Vården ges i form av hembesök och en läkare (geriatriker) och två sjuksköterskor som arbetar måndag till fredag ingår i teamet. Även arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator arbetar inom teamet. En förutsättning för att vårdas hemma är att patienten har hemsjukvård och teamets operativa verksamhet bygger på ett tätt samarbete med distriktssköterskan. Tillsammans verkar teamet för att patienten ska kunna fortsätta att vara hemma och undvika akuta sjukhusbesök. Detta innebär ett förebyggande arbete där fokus ligger på att stärka självständigheten hos patienterna, lindra deras symptom och få dem att känna trygghet. Under helger sköts vård och omsorg av kommunens hemsjukvårdspersonal som har ett nära samarbete och regelbunden kommunikation med både läkare och sjuksköterskor.

Utveckla närsjukvården för att möta framtidens behov hos ökande äldre befolkning

Anna Karlsson, geriatriker, ledde teamets senaste förbättringsprojektet med medel från Innovationsfonden. 20 personer från landsting och kommuner i samarbete med en tjänstedesigner kartlade verksamheten genom bland annat intervjuer med medarbetare, patienter och närstående samt observationer av det dagliga arbetet.

–Kartläggningen resulterade i en dokumenterad och visualiserad allmän patientresa, som utifrån olika problemområden i sin tur ledde till fyra lösningar som förbättrade genomförandet av vårt arbete, berättar Anna Karlsson i en artikel från Skaraborgs sjukhus.

Innovation utifrån användarnas behov

Tjänstedesignmetodik har varit en central del i utvecklingsarbetet. Kortfattat handlar tjänstedesign om att göra användarna – patienter, närstående eller medarbetare – till ”medskapare” i innovationsarbetet. 

– Att arbeta med tjänstedesign som metod känns naturligt för oss då vi arbetar personcentrerat. Tjänstedesign har hjälpt oss kartlägga vår verksamhet på ett strukturerat sätt och vi har fått ögonen på vad vi ska prioritera för utvecklingsområden. Vi anade vad vi behövde förbättra innan projektet startade, men nu vet vi. Det känns tryggt att veta att de lösningar vi kommer att implementera har tagits fram tillsammans med våra patienter, deras anhöriga och våra medarbetare, avslutar Anna Karlsson.

I en snar framtid, förhoppningsvis redan våren 2019, kommer teamets läkare vara knuten till Centre for Healthcare Improvement (CHI) på Chalmers.