Uppdaterad information om VGR:s Innovationsprocess

Uppdaterad:
Publicerad:

Nu har vi har uppdaterat informationen på vgregion.se/ innovationsplattformen som handlar om VGR:s innovationsprocess. Sidorna har flyttat och även bytt namn, så om du har bokmärkt sidan eller länkat till den från någon annan sida eller webbplats är det viktigt att du uppdaterar med den nya adressen. Se länk nedan.

Här hittar du sidorna:

Klicka på länken och kopiera URL-adressen högst upp på sidan, och kopiera in den där du vill att den ska användas, alltså i detta format:

https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/varden/vgrsinnovationsprocess/ 

Du kommer direkt till de nya sidorna om du klickar på länken ovan!

Vad har vi gjort och varför?


Vi har strukturerat om informationen för att det ska bli enklare att hitta det man behöver.
Innovationsprocessen är dels en guide och dels en kunskapsbank och vi har sorterat materialet enligt dessa två kategorier.

Dessutom har vi bytt namn på sidorna till VGR:s innovationsprocess för att signalera att processen är regionövergripande. Alla som arbetar med eller är intresserade av innovationsarbete i VGR har nytta av processen.

Vi har också lagt till flera metoder och tips för att komma i gång med innovationsprojekt. Exempelvis har vi nu kompletterat med

  • Förstudie - en guide och mall för att ta de första stegen från idé till eventuellt innovationsprojekt.
  • Flera olika metodbeskrivningar och mallar som kan användas för att undersöka behov och utmaningar samt generera idéer.
  • Mall användarresa (excel).
  • Metod, perspektivkort att skriva ut (ppt) .
  • Metod, intervju (pdf).
  • Metod, service safari (pdf).
  • Metoder för idégenererering (pdf).
  • Metod, användar-och patientresa (pdf).
  • Metod, skuggning och observation (pdf).

– Stort tack till alla som bidragit med innehåll!  Kom gärna med fler bidrag och förslag på förbättringar, eller sätt att sprida kunskap om VGR:s innovationsprocess, så att vi tillsamman kan öka innovationskraften i VGR:s hälso och sjukvård. Sök upp sidorna och se om du hittar något för just dig. Fattas något? Fungerar materialet? Kom gärna med feedback, säger Sandra Olsson, processägare och innovationsledare på Innovationsplattformen.

Kontakt

innovationsprocessen@vgregion.se