Beviljade projekt

Framtidens reception. Folktandvården, 100 000 kr.

Fortsatt beredning och behovskartläggning av IT-stöd inom kliniknära forskning och innovation. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinsk Fysik och teknik, 99 120 kr.

Digital tolkhjälp i telefonkontakt med reception. Habilitering & Hälsa, 97 100 kr.

Distansbehandling i logopedi via videolänk. Skaraborgs sjukhus, Logopedimottagningen, 100 000 kr.

Uppvärmd inandningsluft till barn med trakeostomi. Närhälsan, FoU-Södra Älvsborg, 100 000 kr.

Chatbot som komplement för frågor och svar till inneliggande patient. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Analys och projektenheten, 100 000 kr.

Motorisk bedömning och behandling av spädbarn (0-18 månader) av fysioterapeut i primärvård. Närhälsan, Tjörns rehabmottagning, 62 800 kr.

Utveckling, säkerställande och effektivisering av tandvårdens telefonrådgivning och tidbokning. Folktandvården, Uddevalla City, 100 000 kr.

Egenrond – stärka patienters upplevda delaktighet i sin egen vård. Kungälvs sjukhus, Avdelning 9, 83 907 kr.

Jag vill så Hjärna veta! Kan ANN stödja automatisering och bättre vägval (GPS) i vårdens processer. Koncernkontoret VGR, Vårdens digitalisering, 1 460 000 kr.

Evidensbaserad psykologisk Bedömning och Behandling till Alla (EBBA). Närhälsan, FoU Södra Älvsborg, 1 467 500 kr.

Utvärdering av 3D-printning för bättre och mer utvecklat utbildningsmaterial. Simulatorcentrum, 250 000 kr.

Gröna korset 2.0. Södra Älvsborgs sjukhus, Utvecklingsstaben, 750 000 kr.

Administrativa förenklingar genom RPA. Södra Älvsborgs sjukhus, Utvecklingsstaben, 1 493 000 kr

Logopediskt stöd och behandling för barn via 1177. Skaraborgs sjukhus, Logopedmottagningen, 430 000 kr.

Främja hälsa med digital vård genom machine learning vid stressrelaterad ohälsa. Närhälsan, FoU centrum Fyrbodal, 1 289 300 kr.

2D gånganalyssystem för kvalitetssäkrad gånganalys på ortopedteknik. Södra Älvsborgs sjukhus, Ortopedteknik, 398 000 kr.

MatAppen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Analys- och projektenheten, 986 000 kr.

Internetbaserad hjärtskola för personer med hjärtinfarkt. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Fysioterapi, 1 485 000 kr.

Digital teknik för personcentrerad kommunikation inom operation/anestesi -vårdpersonal och patient. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, AN/OP/IVA, 1 360 600 kr.

VAP, Vård- och AktivitetsPlan i digital form via applikation. Södra Älvsborgs sjukhus, Infektionskliniken, 835 000 kr.

Internettbaserat behandlingsprogram för patienter med Migrän inom primärvården. Närhälsan, Ulricehamns vårdcentral, 1 046 234 kr.

Behandling av blockerade artärer i bäckenet och ljumsken med hjälp av ny hybridteknik. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kärlkirurgen, 1 465 000 kr.

Vidareutveckling av metod för muskelträning - EMG biofeedback - vid långvarig smärta. Södra Älvsborgs Sjukhus, Neuro- och rehabilitering, 100 000 kr.

Machine learning som verktyg vid rättspsykiatrisk riskbedömning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Rättspsykiatri, 100 000 kr.
 
Vårdcentral med tilläggsuppdrag, testbädd för primärvård i Nära vård, behovsanalys. Närhälsan Färgelanda Vårdcentral,  100 000 kr.
 
iMål-Utveckling av app för unga patienter med ätstörning och deras föräldrar i familjebehandling. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Anorexi-Bulimimottagning, 100 000 kr.  
 
Kartläggning av föräldrars behov av information i barnhälsovården. Närhälsan, Barnhälsovården, 99 520 kr.

Digitalisering av nybesök på BUPkliniken. Södra Älvsborgs Sjukhus, BUP kliniken, 100 000 kr. 
 
D-Foot Ortopedteknik. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedteknik, 99 835 kr.

Vidareutveckling av interaktiv hemsida för patienter med svår fetma. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Dietistenheten klinisk nutrition, 99 988 kr. 
 
Digitalt terapistöd vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom. Södra Älvsborgs Sjukhus, BUP Asyl, 97 350 kr.

Prediflow-prediktiv analys och förbättringar av flöden i akutvårdskedjan. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akututvecklingscentrum  AUC, 99 450 kr.  

D-Foot Ortopedteknik 2018  Sahlgrenska universitetssjukhuset. Ortopedteknik, 97 935 kr.   

Utvärdera sensorer genom neurofysiologisk feedback vid behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa. Närhälsan, FoU primärvård Fyrbodal, 100 000  kr.

Artificiell intelligens och hjärnavbildning för prognos av ätstörningar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhetsledning Psykiatri Affektiva, 100 000 kr. 

Vidareutveckling av interaktiv hemsida för patienter med svår fetma. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Dietistenheten klinisk nutrition, 99 388 kr.  

Digital patientvy i psykiatrin. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri 
100 000 kr.

3D-Kompetenscentrum inom sjuk- och tandvården/Västra Götalandsregionen. Folktandvården VGR Specialistkliniken för käkkirurgi, 100 000 kr.  

Implementering av teknisk lösning för patientintegritet och tidsbesparing. Södra Älvsborgs sjukhus, Ortopedteknik, 97 540 kr. 
 
Sammankoppling av aortastentgrafer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kärlkirurgi, 70 000 kr.   
  
Test och utveckling av avatarbaserat utbildningsstöd för personal som arbetar med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset BUP, 100 000 kr. 
 
OsStictm - superlim för brutna ben. En banbrytande teknik för fixation av komplexa frakturer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedi, 100 000 kr.   

Gröna korset 2.0. Södra Älvsborgs Sjukhus, Utvecklingsstab, 1 500 000 kr. 

Hälsocoach online. Södra Älvsborgs sjukhus, Utvecklingsstab, 300 000 kr  

Agilis 3.0. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Resursenhet och systemförvaltning, 1 190 000 kr.

Utveckling av radiologisk MRdiagnostik för smärtsamma ryggtillstånd. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinsk Fysik och Teknik, 614 000 kr.

Hjälpmedelskonsultation Onlinebesök. Hjälpmedelscentralen, Tjänstesektion, 445 750 kr.   
  
EBBA - Evidensbaserad psykologisk bedömning och behandling till alla vårdvalsverksamheter.  Närhälsan, Fristad vårdcentral, 1 485 573 kr.

Internetbaserat stöd och behandling vid röstproblem – ökad tillgänglighet till logopedisk kompetens. Skaraborgs sjukhus, ledningsgrupp K5, 400 000 kr.   
 
MatAppen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Strategisk planering, 1 201 000 kr.
  
Patientmedverkan i Digital Smärthandläggning. Närhälsan,  FoU primärvård Västra Götalandsregionen, 1 321 500 kr.

Teknisk utveckling/formulering av depå-implantat för att förhindra återfall i bröstcancer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedi, 790 000 kr.
  
Förhindra återinsjuknande: utveckling av mobilapplikation för allvarlig psykisk sjukdom. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Allmänpsykiatri läkare, 608 560 kr. 
  
ViPHS – Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan. Sahlgrenska   Universitetssjukhuset, Neurosjukvården, 1 495 000 kr.

Administrativ förenkling med hjälp av datoriserade robotar. Södra Älvsborgs sjukhus, Utvecklingsstab, 1 500 000 kr. 
 
Identifiering av referenspunkt och placering av trycksensor i samband med invasiv blodtrycksmätning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, central intensivvårdsavdelning, 340 800 kr.  

Stickad dyna av ull för  trycksårsprevention. Södra Älvsborgs sjukhus, Utvecklingsstaben, 401 420 kr. 
 
VAP, Vård- och AktivitetsPlan. Södra Älvsborgs sjukhus, Klinik för hud-STD infektion vårdhygien och ögonsjukdomar, 500 000 kr.
 
Bärsjal för intensivvårdskrävande nyfödda barn.  Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Intensivvårdsavdelning neonatal, 100 000 kr. 
  
IOSSA. Folktandvården, Kvillebäcken Allmäntandvården, 99 000 kr.    
  
Utveckling av en MR-kompatibel apparatur som möjliggör belastning av halsryggen i liggande position. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Läkare barnröntgen, barnfysiologi, 100 000 kr. 
  
Implementering av T1-mapping och  4D-Flowtekniken för applikation på  barn och vuxna med medfödda hjärtfel. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinsk fysik och teknik, 100 000 kr. 
  
Artificiell Intelligens för diagnostik och behandling av svårläkta sår.  Skaraborgs sjukhus, Sårcentrum, 100 000 kr.   

GrowthGraft. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Barnkardiologi inkl. hjärtkirurgisk vård, 100 000 kr. 
  
Avfallshanteringsvagn på operationssal. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Operation, 68 500 kr.   
 
Utvärdera autonom skytteltrafik på sjukhusområde. Regionstyrelsen, eHälsa 2, 99 000 kr.

Förstudie om AI och machinelearning för automatiserade diagnoser. Regionstyrelsen, eHälsa 2, 99 000 kr. 
  
Ny typ av injektionsspruta. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Diagnostisk strålningsfysik, 90 000 kr.    
  
Reumapodden. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Reumatologkliniken, område 4, 99 920 kr.   

Implementering av 3D-printade modeller av skelett för preoperativ planering samt metodik för kvalitetssäkring av dessa. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Barnortopeden  SU/DSBUS, 57 728 kr. 
  
Minska antalet vårdrelaterade infektioner genom att använda en långverkande antimikrobiell organisk kiselförening. NU-sjukvården, Forsknings- och utvecklingsenhet (FoU), 100 000 kr. 
        
Säkerställa patientens förmåga att hantera sina läkemedel. Närhälsan, Ängabo Vårdcentral, 100 000 kr.   

Bella hälskydd. NU-sjukvården, Mäva 1, 83 500 kr.  

Prediflow – prediktiv analys och  förbättringar av flöden i akutvårdkedjan.
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akututvecklingscentrum, 100 000 kr. 
  
Digitalt terapistöd vid behandling av PTSD. Södra Älvsborgs Sjukhus, BUP PTSD-mottagning och BUP Asylmottagning, 97 370 kr. 
  
Optimering av patientflöden opererande verksamheter. Skaraborgs sjukhus, Ekonomienhet, 100 000 kr.
  
AI som stöd för ökad tillgänglighet och delaktighet i vården av personer med medfödda funktionsnedsättningar. Habilitering&Hälsa, Förvaltningskansliet, 100 000 kr.    
  
Pedagogiska sagor för barn och vuxna med fetma. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicin barn, 100 000 kr.

Personcentrerad patientinformation i videoformat. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedteknisk produktionsenhet, 50 660 kr.

Klinisk implementering av internetbaserad grupprehabilitering inom Hörselverksamheten. Habilitering och Hälsa, 96 436 kr.   
 

Agilis 2.0. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 810 000 kr.
Andningsråd via en hälsoapplikation till barn. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 503 044 kr.
Automatisk igenkänning med hjälp av sensorer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 490 000 kr.
Avancerad vävnads- och blodflödeskarakterstisk. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 499 750 kr.
Beröringsfri scanning istället för gipsavgjutning. Södra Älvsborgs sjukhus, 291 000 kr.
D-Foot Ortopedteknik. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 495 947 kr.
Egenuppföljning av avvikande Nevi. Skaraborgs sjukhus, 50 000 kr.
FAST- ett textilt antibakteriellt förband. Södra Älvsborgs sjukhus, 873 261 kr.
Formulering av depåimplantat för att förhindra återfall. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 424 000 kr.
Fysioterapi. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 600 000 kr.
Förhindra återinsjuknande. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 500 000 kr.
Förprogrammerad vårdplanering i hemmet vid operation. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 360 000 kr.
Förprogrammerad våg för kontrollräkning av narkotika. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 32 500 kr.
Hälsocenter. Södra Älvsborgs sjukhus, 1 397 494 kr.
Identifiering av referenspunkt och placering trycksensor. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 150 000 kr.
Likvordynamisk undersökning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 285 000 kr.
Markörväst. Skaraborgs sjukhus, 490 500 kr.
Mobil tolkning för ambulanspersonal. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 490 000 kr.
Mobil överföring av mätvärden. Södra Älvsborgs sjukhus, 500 000 kr.
MyFoot Diabetes. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 142 650 kr.
Närhälsan FoU primärvård. Närhälsan, 500 000 kr.
Närsjukvårdsteamet 2.0 Västra Skaraborg. Skaraborgs sjukhus, 528 500 kr.
Planeringsfas till Multimottagningar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 200 000 kr.
Samskapad digital dagbok. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 685 090 kr.
Simulering av hjärtstopp för bättre överlevnad. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 872 500 kr.
Smarta alarm: en innovation för ljudmiljö på IVA. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 447 800 kr.
Specialistkliniken för käkkirurgi Göteborg. Folktandvården, 586 600 kr.
Termografi för kartläggning av vensjukdomar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 160 000 kr.
ULMA. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 360 000 kr.
Utredning av hepatit C-infektion på en substitutionsmottagning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 422 000 kr.
Utveckling av algoritm för cytostatika, kolorektalcancer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 532 000 kr.
Utveckling av interaktiv hemsida för patienter med fetma. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 450 000 kr.
Utveckling av radiologisk MR-diagnostik för ryggtillstånd. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 499 500 kr.
Validering av Neuromotos. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 500 000 kr.
ViPHS- Videostöd i den prehospitala strokekedjan. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 500 000 kr.
Ökad möjlighet till kommunikation för patient. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 275 000 kr.
Ökad patientmedverkan i Hepatit-C vården. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 300 000 kr.
Öron- Näsa- Hals- och Käkkirurgi. NU-sjukvården, 500 000 kr.

Senast uppdaterad: 2019-02-04 10:06