Agneta Lindegård Andersson

Agneta Lindegård Andersson

Docent i folkhälsovetenskap, utvecklingsledare

Tel: 031-342 07 21
Mobil: 0707-46 20 29
agneta.lindegard@vgregion.se

Forskningsområde / forskningsintresse

Min forskning har fram till 2007 haft fokus på belastningsergonomi med särskild inriktning mot arbetsteknikens betydelse för uppkomsten av muskuloskeletala smärttillstånd i samband med intensivt datorarbete. Resultaten från denna del av mitt forskningsfält finns sammanfattade i avhandlingen ”Working technique during computer work – Associations with biomechanical and psychosocial strain and upper extremity musculoskeletal symptoms”. Från 2008 och framåt har mitt forskningsområde utvidgats och fokus ligger idag på klinisk inriktad forskning om den stressrelaterade ohälsan i stort. Mitt huvudområde är behandlingsstudier inriktade mot effekter av fysisk aktivitet på hälsa, arbetsförmåga och återgång i arbete hos patienter diagnostiserade med utmattningssyndrom. Ett annat forskningsområde är kopplingen mellan smärta och stress. De senaste åren har min forskning mer och mer inriktats mot att studera resultaten av olika interventioner, allt ifrån ergonomiska (prismaglasögon i tandvården) till organisatoriska interventioner. Är för tillfället projektledare för ett projekt inom vård och omsorgsorganisationer där vi studerar om bättre samverkan mellan olika aktörer (enhetschefer, HR-partners) kan förändra de organisatoriska förutsättningarna för att behålla den äldre arbetskraften så länge som möjligt (Projekt ArbetsKraft).

Undervisning och handledning

Jag handleder för närvarande två doktorander och är biträdande kursansvarig för en kurs om ”Arbetsliv, miljö och hälsa” utgående från Institutionen för Medicin Göteborgs Universitet. Handleder också studenter inom olika utbildningar både på grund-och vidareutbildningsnivå t.ex. ergonomiutbildningen, läkarutbildningen, samt olika grenar av folkhälsovetenskapliga program. 

Film

Hör Agneta själv berätta om vad ISM har bidragit till inom forskningen när det gäller fysisk aktivitet och stressrelaterad ohälsa. Intervju 2017-07-05.

Publicerat

A. Lindegård, A. Grimby-Ekman, J. Wahlström, E. Gustafsson,
Can biofeedback training in combination with ergonomic information reduce pain among young adult computer users with neck and upper extremity symptoms? - A randomized controlled intervention study
Applied Ergonomics, 2024
Sammanfattning på svenska

Jonsson,R., Nilsson,K., Björk,L., Lindegård,A.
Engaging the missing actor: lessons learned from an age-management intervention targeting line managers and their HR partners
Journal of workplace learning, 2023
Sammanfattning på svenska

Lindegård A, Glise K, Wiegner L, Reinhardt P, Hadzibajramovic E, Ellbin S, Pettersson S, Jonsdottir I. 
Effects of additional individually tailored interventions on sick-leave and symptoms in patients with exhaustion disorder – A randomized controlled trial.
J Rehabil Med. 2022
Sammanfattning på svenska


Beno A, Hensing G, Lindegård A, Jonsdottir IH.
Self-reported changes in work situation - a cross-sectional study of patients 7 years after treatment for stress-related exhaustion.
BMC Public Health. 2021

Håkansson, C., Gard, G. & Lindegård, A.
Perceived work stress, overcommitment, balance in everyday life, individual factors, self-rated health and work ability among women and men in the public sector in Sweden – a longitudinal study.
Archives of Public Health, 2020
Sammanfattning på svenska

Arvidsson I, Gremark Simonsen J, Lindegård-Andersson A, Björk J, Nordander C
The impact of occupational and personal factors on musculoskeletal pain - a cohort study of female nurses, sonographers and teachers.
BMC Musculoskelet Disord, 2020
Sammanfattning på svenska

Jonsson R, Lindegård A, Björk L, Nilsson K.
Organizational hindrances to the retention of Older Healthcare workers
Nordic Journal of Working Life
Sammanfattning på svenska

Lindegård A, Wastensson G, Hadzibajramovic E, Grimby-Ekman A
Longitudinal associations between cardiorespiratory fitness and stress-related exhaustion, depression, anxiety and sleep disturbances
BMC Public Health, 2019
Sammanfattning på svenska

Lindegård, A, Nordander, C, Jacobsson, H, Arvidsson I.
Opting to wear prismatic spectacles was associated with reduced neck pain in dental personnel: a longitudinal cohort study.
BMC Musculoskeletal disorders, 2016
Sammanfattning på svenska

Lindegård A, Jonsdottir IH, Börjesson M, Lindwall M and Gerber M.
Changes in mental health in compliers and non-compliers with physical activity recommendations in patients with stress-related exhaustion.
BMC Psychiatry, November 2015
Sammanfattning på svenska

Gerber, M., Jonsdottir, I.H., Arvidson E., Lindwall M, Lindegård A.
Promoting Graded Exercise as a Part of Multimodal Treatment in Patients Diagnosed with Stress-Related Exhaustion
Journal of clinical nursing, 2015
Sammanfattning på svenska

Eva Sahlin, Agneta Lindegård, Emina Hadzibajramovic, Patrik Grahn, Josefa Vega Matuszczyk & Gunnar Ahlborg Jr.
The Influence of the Environment on Directed Attention, Blood Pressure and Heart Rate—An Experimental Study Using a Relaxation Intervention
Landscape Research, 2014
Sammanfattning på svenska

Lindegård A, Larsman P, Hadzibajramovic E, Ahlborg G Jr.
The influence of perceived stress and musculoskeletal pain on work performance and work ability in Swedish health care workers.
Int Arch Occup Environ Health, Maj 2014 Sammanfattning på svenska

Arvidson, E., Börjesson, M., Ahlborg G., Lindegård A., Jonsdottir I.H.
The level of leisure time physical activity is associated with work ability- a cross sectional and prospective study of health care workers.
BMC Public Health, September 2013
Sammanfattning på svenska

Gerber, M, Lindwall M, Lindegård A, Börjesson M. Jonsdottir I.H.
Cardiorespiratory Fitness Protects Against Stress-Related Symptoms of Burnout and Depression.
Patient Educ Couns, April 2013 
Sammanfattning på svenska

Lindegård A, Wahlström J, Hagberg M, Wihelmsson R, Toomingas A Tornqvist E.
Perceived exertion, comfort and working technique in professional computer users and associations with the incidence of neck and upper extremity symptoms.
BMC Musculoskeletal Disorders, Mars 2012
Sammanfattning på svenska

Lindegård A, Gustafsson M, Hansson G-Å.
Effects of optometric correction including prismatic lenses on head and neck kinematics, perceived exertion and comfort during dental work in the oral cavity – A randomised controlled intervention.
Applied Ergonomics, Januari 2012 
Sammanfattning på svenska

Gustafsson E, Johnson P, Lindegård A, Hagberg M.
Technique, muscle activity and kinematic differences in young adults texting on mobile phones.
Ergonomics, Maj 2011
Sammanfattning på svenska

Larsman P, Lindegård A, Ahlborg G Jr.
Longitudinal relations between psychosocial work environment, stress and the development of musculoskeletal pain 2011.
Stress & Health, Augusti 2011 
Sammanfattning på svenska

Dellve L, Ahlstrom L, Jonsson A, Sandsjö L, Forsman M, Lindegård A, Ahlstrand C, Kadefors R, Hagberg M.
Myofeedback training and intensive muscular strength training to decrease pain and improve work ability among female workers on long-term sick leave with neck pain: a randomized controlled trial.
Int Arch Occup Environ Health, 2011
Sammanfattning på svenska

Huis in 't Veld RM, Kosterink SM, Barbe T, Lindegård A, Marecek T, Vollenbroek-Hutten MM. Relation between patient satisfaction, compliance and the clinical benefit of a teletreatment application for chronic pain
J Telemed Telecare, 2010
Sammanfattning på svenska

Lindegard A, Karlberg C, Wigaeus Tornqvist E, Toomingas A, Hagberg M.
Concordance between VDU-users' ratings of comfort and perceived exertion with experts'observations of workplace layout and working postures.
Appl Ergon. 2005 May 36(3):319-25.

Wahlström J, Lindegård A, Ahlborg G Jr, Ekman A, Hagberg M.
Perceived muscular tension, emotional stress, psychological demands and physical load during VDU work.
Int Arch Occup Environ Health, 2003 Oct;76(8):584-90