Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Magnus Åkerström

Medicine Doktor i arbets- och miljömedicin

Utvecklingsledare arbetsmiljö
Tel: 031-342 07 11
magnus.akerstrom@vgregion.se

Forskningsområde/forskningsintresse

Min tidigare forskning har främst handlat om hur man utvärderar effekter och exponeringar inom arbets- och omgivningsmiljön och hur man utifrån dessa kunskaper kan säkerställa en god arbetsmiljö. Jag har även arbetat strategiskt med att utveckla systematiska arbetssätt för att säkerställa en hållbar arbetsmiljö genom att tex påverka hur arbetet organiseras.

På ISM arbetar jag främst med forsknings- och utvecklingsfrågor kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Undervisning/ handledning

Jag har tidigare undervisat på läkar- och folkhälsovetarprogrammet vid Göteborgs universitet och varit handledare för examensarbeten från Chalmers, Högskolan Väst samt olika YH-utbildningar. Jag har även ansvarat för och undervisat i flera kurser inom arbetsmiljö för chefer och medarbetare på Chalmers och inom industrin.

Pågående forskningsstudier

Jag är involverad i forskningsprojektet StratSAM – Strategisk samverkan i offentlig sektor, som syftar till att utvärdera effekterna av en pågående arbetsmiljösatsning, som i sin tur har syftat till att förbättra arbetsmiljö och sänka sjukfrånvaro.

Publicerat

Jonsdottir IH, Degl’ Innocenti A, Ahlstrom L, Finitzia C, Wijk H and Akerstrom M.
A pre/post analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on psychosocial work environment and recovery among hospital staff in a large university hospital in Sweden.
Journal of Public Health Research, 2021

Åkerström M, Severin J, Imberg H, Jonsdottir I.H, Björk L, Corin L
Methodological approach for measuring the effects of organisational-level interventions on employee withdrawal behaviour
Int Arch Occup Environ Health, 2021

Åkerström M, Corin L, Severin J, Jonsdottir I.H. Björk L
Can Working Conditions and Employees’ Mental Health Be Improved via Job Stress Interventions Designed and Implemented by Line Managers and Human Resources on an Operational Level?
IJERPH, 2021

Severin J, Björk L, Corin L, Jonsdottir I.H. Åkerström M
Process Evaluation of an Operational-Level Job Stress Intervention Aimed at Decreasing Sickness Absence among Public Sector Employees in Sweden
IJERPH, 2021


Åkerström M, Severin J
Organisatoriska problem löses inte med hjälp av individåtgärder. En analys av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron i en svensk region.
Socialmedicinsk Tidskrift, 2020

Almerud P, Akerstrom M, Andersson EM, Strandberg B, Sallsten G,
Low personal exposure to benzene and 1,3-butadiene in the Swedish petroleum refinery industry
Int Arch Occup 2017 

Akerstrom M, Barregard L, Lundh T, Sallsten G,
Relationship between mercury in kidney, blood, and urine in environmentally exposed individuals, and implications for biomonitoring
Toxicol Appl Pharmacol. 2017 

Akerstrom M, Almerud P, Andersson EM, Strandberg B, Sallsten G,
Personal exposure to benzene and 1,3-butadiene during petroleum refinery turnarounds and work in the oil harbor
Int Arch Occup 2016 

Fagerstrom P, Sallsten G, Akerstrom M, Haraldsson B, Barregard L,
Urinary albumin excretion in healthy adults: a cross sectional study of 24-hour versus timed overnight samples and impact of GFR and other personal characteristics
BMC Nephrol. 2015

Åkerström M
Biomonitoring of Cadmium - Relationships between Cadmium in Kindney, Blood and Urine, Interpretations of Urinary Cadmium, and Implications for Study Design (Avhandling)
Göteborgs Universitet 2014

Fransson MN, Barregard L, Sallsten G, Akerstrom M, Johanson G
Physiologically-based toxicokinetic model for cadmium using Markov-chain Monte Carlo analysis of concentrations in blood, urine, and kidney cortex from living kidney donors
Toxicol Sci. 2014 

Akerstrom M, Barregard L, Lundh T, Sallsten G
Variability of urinary cadmium excretion in spot urine samples, first morning voids, and 24 h urine in a healthy non-smoking population: implications for study design
J Expo Sci Environ Epidemiol. 2014 

Akerstrom M, Lundh T, Barregard L, Sallsten G
Effect of molybdenum oxide interference on urinary cadmium analyses
Int Arch Occup Environ Health. 2013 

Akerstrom M, Barregard L, Lundh T, Sallsten G
The relationship between cadmium in kidney and cadmium in urine and blood in an environmentally exposed population
Toxicol Appl Pharmacol. 2013 

Fjällbrant H, Akerstrom M, Svensson E, Andersson E
Hot tub lung: an occupational hazard
Eur Respir Rev. 2013 

Akerstrom M, Sallsten G, Lundh T, Barregard L
Associations between urinary excretion of cadmium and proteins in a nonsmoking population: renal toxicity or normal physiology?
Environ Health Perspect. 2013 

Akerstrom M, Lundh T, Barregard L, Sallsten G
Sampling of urinary cadmium: differences between 24-h urine and overnight spot urine sampling, and impact of adjustment for dilution
Int Arch Occup Environ Health. 2012 

Svensson E, Akerstrom M, Andersson E
Quantitative analyses of mycobacteria in water: adapting methods in clinical laboratories
J Microbiol Methods. 2011 

Övriga publikationer

Andersson EB, Akerström M, Svensson E, Larsson S, Fjällbrant H
Rengöring av bubbelpool gav diffus granulomatös lungsjukdom 
Läkartidningen. 2011 

Sällsten, Gerd; Åkerström, Magnus; Svedbom, Lisa; Lundh, Thomas; Barregård, Lars Biomonitorering av kadmium i urin hos unga kvinnor med invandrarbakgrund 
Rapport Hälsobaserad miljöövervakning för Naturvårdsverket 2014 

Åkerström, Magnus; Lundh, Thomas; Bergemalm Rynell, Kerstin; Barregård, Lars; Sällsten, Gerd
Kadmiumexponering och markörer för njurpåverkan hos yngre och medelålders kvinnor i Västsverige 2008
Rapport Hälsobaserad miljöövervakning för Naturvårdsverket 2010

Åkerström, Magnus; Johannesson, Sandra; Bergemalm Rynell, Kerstin; Strandberg, Bo; Sällsten, Gerd
Allmänbefolkningens exponering för bensen, toluen, xylener och naftalen i Göteborg 2006
Rapport Hälsobaserad miljöövervakning för Naturvårdsverket 2009, 

Senast uppdaterad: 2021-08-04 14:40