Språk

Den här skrivhandledningen hjälper dig att skriva begripligt och målgruppsanpassat.

Du får veta hur du skriver texter som är språkligt korrekta, lätta att förstå och inkluderande. Det finns även råd om hur du anpassar dina texter när du skriver för webben. En del handlar om hur vi benämner våra förvaltningar, verksamheter och den politiska organisationen.

Mer vägledning kring språk

VGR:s skrivhandledning utgår från Svenska akademins ordböcker och den vägledning som Institutet för språk och folkminnen (Isof) ger till offentliga verksamheter kring språk och språkanvändning. Om något inte beskrivs i VGR:s skrivhandledning kan du ta hjälp av deras verktyg. 

Ordböcker

Sök på ord i Svenska Akademins ordlista och ordböcker.

Svenska Akademins ordböcker på svenska.se

Myndigheternas skrivregler

I Myndigheternas skrivregler från Isof får du vägledning kring bland annat klarspråk och hur du arbetar med text och form. Du får hjälp med vanliga språkfrågor som stavning, avstavning, böjning, ordbildning, stor och liten bokstav, förkortningar, skiljetecken, hop- och särskrivning och källhänvisningar.

Myndigheternas skrivregler på Isof:s webbplats

Språkrådets frågelåda

I frågelådan kan du söka svar på frågor om till exempel skrivregler, grammatik, uttal, stavning, främmande ortnamn och användning av ord och uttryck. 

Frågelådan i svenska på Isof:s webbplats