Typografi

Typografi är en viktig del av vår visuella identitet. Det syftar till att samla hela VGR, bygga helheten och stärka den gemensamma igenkänningen. VGR använder tre typsnitt: VGR Sans, Verdana och Georgia. Det är inte tillåtet att använda några andra typsnitt.

Rubriktypsnitt

VGR Sans är vårt eget typsnitt och får bara användas då Västra Götalandsregionen är avsändare. Typsnittet har hämtat inspiration från logotypens symbol där vågformens mjukhet och triangelns stringens möts i symbios.  

typsnittet vgr sans

VGR Sans har designats för hög läsbarhet både i digitala och analoga sammanhang. Det har till uppgift att förstärka bilden av oss som kompetenta, pålitliga och engagerade. Det knyter samman våra verksamheter och särskiljer oss från andra aktörer.  

VGR Sans i mediebanken

Brödtypsnitt

Som brödtypsnitt och kompletterande typsnitt använder vi Georgia och Verdana. Även dessa är valda med tillgänglighet i fokus och för att fungera i både digitala och analoga sammanhang.  

typsnitt verdana och georgia

Endast svart och vit textfärg

VGR använder endast svart eller vit text, inga andra färger vare sig i rubriker eller texter. Svart text används mot vit och ljus bakgrund samt komplementfärgerna. Vit text används mot mörk bakgrund och huvudfärgerna. Alltid inom ramen för kontrastkraven på 4,5:1 eller mer.