Foto

foton

Med fotografiska bilder visar vi verkligheten. Bilderna fångar ögonblick i vardagen och gör autentiska nedslag i invånarnas möte med Västra Götalandsregionen. Bilderna ska gärna skildra människor i samspel och i situationer som förmedlar en trovärdig, äkta och jämlik relation.  

De sju diskrimineringsgrunderna enligt svensk lag är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det är samtidigt en bra checklista som hjälper oss att få mer inkluderande kommunikation. Bilderna ska också inkludera utan att markera. Vi låter vem som helst representera invånaren eller yrkesrollen, i vilket sammanhang som helst.  

För bilder inom hälso-och sjukvård ska även krav på hygienregler vägas in.