Så gör vi inte

Västra Götalandsregionens logotyp är vår gemensamma avsändare för det vi gör. Det är därför viktigt att den alltid används på ett konsekvent sätt. Här ger vi exempel på vad du inte får göra med den.

Det är inte tillåtet att:

  • Skapa nya logotyper
  • Ta bort, ändra eller ersätta logotyperna
  • Använda några andra än de logotyper och versioner som finns i varumärkesmanualen 
  • Ändra, ta bort eller lägga till något inom frizonen, till exempel ändra färg
  • Placera logotypen på en bakgrund som gör den svår att läsa
  • Använda logotypen i en så liten storlek att den inte blir läsbar från det tänkta läsavståndet 

Exempel på fel använding av logotypen

Inte använda skugga.

VGR logotyp med skugga

Inte lägga till nya namn eller betydelser. 

VGR logotyp med fel namn

Inte placera mot orolig bakgrund eller mot liknande färger. 

VGR logotyp mot orolig bakgrund

Inte ändra storleksförhållandet mellan symbolen och texten.

VGR logotyp med för liten symbol

Inte skapa dålig kontrast mot bakgrund.  

VGR logotyp i vit mot för ljus bakgrund

Inte lägga i ett fyllt block. 

VGR logotyp i en grå block

Inte ändra färg. 

VGR logotyp i rosa

Inte skeva eller snedställa.

VGR logotyp som är sned och skev

Inte dra i logotypen.

VGR logotyp som är dragen i