Frågor och svar

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna om VGR:s visuella identitet. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du skicka ett mejl till varumarke@vgregion.se

Visuell identitet

Vad är en visuell identitet?

En visuell identitet handlar om hur en organisation ser ut – hur VGR ser ut i kommunikationen med invånare, patienter, besökare, kunder, medarbetare och samarbetspartners. Vilka färger, former, typsnitt och andra visuella element vi använder för att bli igenkända och förmedla vilka vi är, vad vi står för och hur vi vill uppfattas. Med vår gemensamma visuella identitet ska vi som organisation bli tydliga, konsekventa och effektiva i kommunikationen med våra målgrupper.


Varför har VGR en visuell identitet?

VGR:s uppdrag är brett och omfattar allt ifrån hälso- och sjukvård, till kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det ställer särskilda krav på att det ska vara enkelt för invånarna att förstå vilka vi är och att de olika delarna hänger ihop.

Den visuella identiteten ska göra det enkelt för invånarna att förstå vad vi gör och vilka verksamheter som är en del av VGR. Vi ska både stärka den gemensamma helheten och visa bredden i våra uppdrag – att vi är en region där vi tillsammans genom våra olika uppdrag siktar mot vår vision om det goda livet.

Alla förvaltningar har en gemensam visuell identitet som vi använder konsekvent. Det bidrar till att göra oss tydliga och effektiva i vår kommunikation med invånarna, och gör det möjligt att dela på material. I den visuella identiteten finns stor flexibilitet att anpassa kommunikationen utifrån olika behov vilket gör att vi kan vara tydliga och effektiva.

Att vi kan vara tydliga med vad vi gör är en viktig demokratisk fråga. Vår storlek ger oss resurser, som ger oss möjligheter att förbättra vår service, vilket gör regionen attraktivare och lockar näringsliv, innovationer och invånare. Som i sin tur ger oss mer resurser. Likt ett kretslopp.


Grafisk profil, visuell profil, visuell identitet – vad är skillnaden mellan begreppen?

I praktiken snarlika. I VGR används företrädesvis visuell identitet, då det är ett mer heltäckande begrepp. 


Mallar

Var hittar jag mallar?

Alla grundläggande kommunikationsmallar för Office-programmen finns i mediebanken och i mallbiblioteken direkt i klientversionerna av Word, Powerpoint och Excel (Arkiv > Nytt > Egen).

Mallar för professionell grafisk produktion finns i mediebanken och i mallbiblioteken i Adobe Libraries.

Mallar för specifika innehåll (till exempel styrande dokument, kallelser, brev och mötesanteckningar) eller för specifika system (till exempel i verktygen för nyhetsbrev, rekryteringsannonser eller utbildningsfilmer) hittar du i respektive system. 

Läs mer om mallar


Får jag ändra i mallarna och skapa nya mallar?

Ja. Mallar är ett verktyg för att underlätta produktionen av kommunikationsmaterial. Om du eller någon verksamhet har specifika behov kan du antingen utgå från VGR:s grundmallar eller skapa helt nya. Men, du måste veta vad du gör för att vara säker på att den nya mallen följer visuell identitet och tillgänglighetskraven avseende exempelvis teckenstorlek, radlängd och metadata.


Hur skriver jag ut en folder?

Sidorna i Word-mallen för foldrar i A5-format är ordnade så att de i digitala sammanhang visas i rätt ordning. Om foldern ska skrivas ut behöver du ändra ordningen under utskriftsinställningar för att sidorna ska hamna rätt på det A4-ark som du sedan viker till en A5-folder. Tänk på att du behöver fyra sidor för att täcka hela A4-arket.

Välj följande utskriftsinställningar i Word:

 • Anpassad utskrift: Sidor 3, 0, 1, 2
 • Skriv ut på båda sidor - vänd sidorna längs kortsidan
 • Sorterat 1, 2, 3
 • Stående orientering
 • A5
 • Anpassade marginaler
 • 2 sidor per ark

Logotyp

Får vi ta fram en symbol för vårt projekt?

Nej, det är inte tillåtet att skapa projektlogotyper, symboler eller ordbilder. Det är VGR som är avsändare och det ska tydligt framgå i kommunikationen. Det gäller även när vi driver projekt eller verksamheter tillsammans med externa aktörer.

Läs mer om logotyp


Kan vi ta fram en egen logotyp för vår enhet eller verksamhet?

Nej, det är inte tillåtet att ta fram fler logotyper än de som finns i varumärkesmanualen. Västra Götalandsregionens logotyp gäller för alla i organisationen. I kommunikationen, tydligt skild från logotypen, kan ni i text beskriva vilka ni är.

Läs mer om logotyp


Typsnitt

Varför syns inte alla vikter av VGR Sans i Office?

Det är Office, och även vissa andra program, som hanterar typsnitt på det sättet i sin lista över typsnitt. VGR Sans finns i vikterna bold, medium och regular, men Office visar bara medium och regular så för att använda bold ska du feta regular. Indesign visar alla tre vikter direkt i listan.


Färger

Vilken huvudfärg ska jag använda?

Huvudfärgen för VGR är grå. Den kan användas av alla, men ska användas av samtliga som inte tillhör hälso-och sjukvården, kultur och utbildning.

Hälso-och sjukvården visar att man hänger samman genom färgen blå. Den används av Närhälsan, Folktandvården och våra sjukhusförvaltningar t.ex. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utbildning visar ett samlat erbjudande i färgen grön. Den används t.ex. av Naturbruksskolan Sötåsen och Vara folkhögskola. Utbildningens färg ska inte användas för interna utbildnings-, forsknings-, och utvecklingsverksamheter eller för utbildningsmaterial.

Kultur uppträder samlat genom färgen röd. Den används t.ex. av Medicinhistoriska museet och Slöjd & Byggnadsvård.

Läs mer om färger


Varför är det andra färgkoder i Office?

Tre av temafärgerna i Office-mallarna är justerade för att tunna diagramlinjer ska bli mer tillgängliga i kontrast mot vitt. Så i Office-mallarna är färgkoderna något mörkare i de mörka nyanserna av komplementfärgerna blå, brun och rosa. De färgkoderna ska inte användas utanför Office-mallarna förutom i diagramlinjer.

Här är de Office-justerade färgkoderna för komplementfärgerna:

Blå:

 • HEX: #1a9fb3
 • RGB: R26 G159 B179

Brun:

 • HEX: #a1887f
 • RGB: R161 G136 B127

Rosa:

 • HEX: #ed5f8c
 • RGB: R237 G95 B140

Observera också att Office-programmen gör egna mörkare och ljusare nyanser av temafärgerna och att Office lagt in egna standardfärger. De färgerna kan vi inte styra. VGR:s färger från färgpaletten finns i den översta raden under rubriken "Temafärger" och under rubriken "Egna färger".

Läs mer om färgpaletten


Får jag göra vissa ord eller ikoner i en annan färg?

Nej. VGR:s visuella identitet bygger på att texter och ikoner är antingen svarta eller vita. Det är så vi förstärker vårt visuella uttryck och uppfyller tillgänglighetskraven.  


Får vårt projekt eller verksamhet välja att alltid använda vissa färger i vår kommunikation?

Ja. Det är tillåtet att samla sin kommunikation kring en viss kombination av färger, men det är inte tillåtet att reservera färger. Andra verksamheter kan välja samma kombination av färger.

En styrka i VGR:s visuella identitet är möjligheten att anpassa färgerna, och därigenom hela uttrycket, efter varje kommunikationstillfälle för att förstärka budskapet. Med hjälp av de olika delarna går det att uttrycka glädje, allvar, lugn och många andra känslor.


Hur får jag in färgpaletten i Indesign?

Det finns en instruktion i mediebanken om hur du lägger in färgbiblioteket i Indesign. Du kan också hämta färgerna från VGR:s bibliotek i Adobe Libraries. 

Spara färgpalett i Indesign 

Grafisk produktion


Grafiska formerna

Hur skapar jag de korrekta grafiska formerna?

Det finns ingen matematisk formel eller exakt siffra för storleken på radien i de grafiska formerna. Radiens storlek är så beroende av sammanhanget att det inte går att reglera det på ett enklare sätt än att ögat får avgöra vad som ser bra ut.

I rutnätssystemen i Indesignmallarna har vi för enkelhetens skull sagt att en radie ska vara lika bred som en spaltbredd, men det krävs ändå en känsla för vad som blir bra. Det finns också mallar med redan utplacerade grafiska element.


Finns de grafiska formerna som färdiga grafiska filer?

De kompletterande formerna finns som färdiga PNG-filer i mediebanken och VGR:s bibliotek i Adobe Libraries. Det finns också mallar där de grafiska formerna är utplacerade. Däremot är det inte möjligt att använda grundformen på det sättet. Radien på det rundade hörnet måste anpassas efter varje format och produktion. 

Grafisk produktion