Mallar

Mallarna finns som ett verktyg och en hjälp för dig att följa vår visuella identitet så att vår kommunikation blir tydlig, enhetlig och tillgänglig. Det finns mallar för kontorstryck (Microsoft 365), grafisk produktion (Indesign) och rörligt material (Premiere och After Effects).

Alla mallar finns i VGR:s fyra huvudfärger: grå, blå, röd och grön.

VGR:s huvudfärg är grå

Huvudfärgen för helheten i VGR är grå. Den kan användas av alla, men ska användas av samtliga som inte tillhör hälso-och sjukvården, kultur och utbildning.

Hälso- och sjukvården är blå

Hälso-och sjukvården visar att man hänger samman genom färgen blå. Den används av Närhälsan, Folktandvården och våra sjukhusförvaltningar t.ex. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kultur är röd

Kultur uppträder samlat genom färgen röd. Den används t.ex. av Medicinhistoriska museet och Slöjd & Byggnadsvård.

Utbildning är grön

Utbildning visar ett samlat erbjudande i färgen grön. Den används t.ex. av Naturbruksskolan Sötåsen och Vara folkhögskola. Utbildningens färg ska inte användas för interna utbildnings-, forsknings-, och utvecklingsverksamheter eller för utbildningsmaterial.

Färg i varumärkesmanualen