Mejlsignatur

VGR:s e-post-signaturer ska vara enkla och enhetliga utan bilder, dekorativa element och logotyper.

Signaturen i e-posten ska hjälpa mottagaren att förstå din roll och funktion samt göra det enkelt att nå dig. Du ska använda typsnittet Verdana i svart färg och storlek 10. Texten ska inte vara kursiv, fet eller innehålla bild, dekorativa element eller logotyp.

Din förvaltning kan ha egna riktlinjer för signaturer, om inte kan du använda den här mallen:

Namn Efternamn
Titel alternativt roll (till nytta för mottagaren)
Förvaltning
Västra Götalandsregionen
Telefon: Skrivs enligt principen 0521-123 45, 031-23 45 85 eller 070-123 45 67
E-post: namn.efternamn@vgregion.se