Färg

Våra färger bjuder in till variation samtidigt som de bidrar till ett sammanhållet och attraktivt uttryck. De utgår från behov och krav inom digital kommunikation, men är anpassade för att fungera i alla kanaler.  

Grå är VGR:s huvudfärg

Huvudfärgen för VGR är grå. Den kan användas av alla, men ska användas av samtliga som inte tillhör hälso-och sjukvården, kultur och utbildning.  

Blå är hälso- och sjukvårdens huvudfärg

Hälso-och sjukvården visar att man hänger samman genom färgen blå. Den används av Närhälsan, Folktandvården och våra sjukhusförvaltningar t.ex. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

Röd är kulturens huvudfärg

Kultur uppträder samlat genom färgen röd. Den används t.ex. av Medicinhistoriska museet och Slöjd & Byggnadsvård.  

Grön är utbildningsförvaltningarnas huvudfärg

Utbildning visar ett samlat erbjudande i färgen grön. Den används av folkhögskoleförvaltningen och naturbrukförvaltningen, t.ex. av Naturbruksskolan Sötåsen och Vara folkhögskola. Utbildningens färg ska inte användas av andra utbildnings-, forsknings-, och utvecklingsverksamheter eller för utbildningsmaterial. 

Gemensamma färger

Den gemensamma färgpaletten består av åtta mörka och åtta ljusa färger samt svart och vitt. Färgerna i denna palett används av alla verksamheter, men endast som komplementfärger. De får alltså inte användas för att profilera en verksamhet.    

Endast svart och vit textfärg

VGR använder endast svart eller vit text, inga andra färger vare sig i rubriker eller texter. Svart text används mot vit och ljus bakgrund samt komplementfärgerna. Vit text används mot mörk bakgrund och huvudfärgerna. Alltid inom ramen för kontrastkraven på 4,5:1 eller mer.