Placering

För att VGR:s logotyp ska synas på ett tydligt och konsekvent sätt ska den i första hand placeras längst ner till vänster, men i vissa sammanhang behöver den placeras på andra ställen för att vara bra och tydlig.

I de flesta sammanhang, särskilt i A-format (till exempel A4 och A5), är den primära placeringen av VGR:s logotyp i utrymmet längst ner. Om VGR är ensam avsändare placeras logotypen i första hand till vänster, i andra hand till höger. Om flera avsändare (både interna och externa) delar på utrymmet, placeras VGR:s logotyp till vänster och de andra till höger.

I vissa sammanhang, till exempel på skyltar och mässmaterial, kan VGR:s logotyp placeras i det övre utrymmet för god synlighet. Även då ska logotypen i första hand vara vänsterställd. 

Rollup och digital annons med VGR logotyp

På exempelvis en roll-up kan logotypen placeras vänsterställt i det övre utrymmet. Tillsammans med andra avsändare placeras logotypen till vänster om den andra logotypen. 

I vissa fall kan en centrerad placering av logotypen vara att föredra. Det gäller framför allt när logotypen är ensam på ytan, till exempel i slutvinjetter på rörligt material, flaggor, vepor och banderoller. I undantagsfall kan logotypen placeras stående med symbolen överst.

Beachflagga och skärm

Exempel på hur logotypen placeras stående på en beachflagga. I slutvinjetten på en film ska logotypen vara centrerad.

I flera mallar har utrymmet för logotyper fått en vit bakgrundsplatta för att säkerställa hög läsbarhet och att frizonen respekteras, men logotypen kan även placeras på bilder om läsbarhet och frizon säkras.  

Exempel 1

De två övre pilarna visar på sekundär placering för god synlighet för t.ex. mässmaterial. Pilen i vänster nedre hörn visar primär placering av VGR som ensam avsändare. Pilen i nedre höger hörn visar sekundär placering av VGR som ensam avsändare.

Vitt papper med placering av VGR logotyp i varje hörn

 

Exempel 2

Bilden visar placering om annan logotyp (intern eller extern) delar utrymmet med VGR:s logotyp. 

Vitt papper med VGR logotyp i nedersta vänstra hörn och plats för annan logotyp i nedersta höger hörn