Varianter

VGR:s logotyp finns i tre varianter: lång, kort och en med enbart symbolen. Vilken variant du ska använda beror på vilket sammanhang du ska använda logotypen.

Lång, kort och symbol

Den långa logotypen är den primära och ska därför användas i alla sammanhang där den är läsbar.

Den korta logotypen är sekundär och ska används på mindre ytor som kräver en mindre logotyp för att vara läsbar.

VGR logotyper i lång, kort och symbol

Enbart symbolen används endast på minimala, framför allt digitala, ytor där det är viktigt att VGR-logotypen är med, men där varken den långa eller korta versionen är läsbar. Symbolen ska inte användas som dekoration. 

Symbolen ska användas sparsamt och finns därför inte i mediebanken. Kontakta varumarke@vgregion.se om du vill använda symbolen.

Svart eller vit

VGR:s logotyp används primärt i svart eller vitt. Det passar i alla sammanhang och är lättast att uppfatta. Symbolen är alltid genomskinlig så att bakgrundsfärgen syns igenom. 

Välj alltid den som har bäst kontrast mot bakgrunden. 

  • Svart logotyp används mot ljus bakgrund. 
  • Vit logotyp används mot mörk bakgrund.  
VGR logotyp svart
VGR logotyp vit mot mörk bakgrund

Logotypen i färg

VGR:s långa logotyp finns i en version i färg. Den ska användas sparsamt och endast vid högtidliga tillfällen.

Logotypen i färg finns inte i mediebanken. Kontakta varumarke@vgregion.se om du vill använda den logotypen.

Vit standar med VGR logotyp i färg

Exempel på hur logotypen i färg används på en standar, som brukar användas på politiska möten.