Den webbvänliga texten

Den här delen av skrivhandledningen handlar om att skriva för webben. Samma riktlinjer gäller för webbtexter och papperstexter när det gäller att skriva korrekt och läsvänligt, men vissa råd gäller specifikt på webben. Överskådligheten är extra viktig eftersom besökaren kan hamna mitt i ett sammanhang från till exempel en sökmotor. Rubriker, ingresser, punktlistor och länktexter blir därmed kraftfulla verktyg.

Även om en text är välskriven kan den behöva bearbetas för att fungera som effektiv webbtext. Ofta är det först när man börjar jobba med texterna i publiceringsverktyget som man inser att man måste rensa, korta ner, göra fler stycken och skriva fler och bättre underrubriker.


Här får du korta råd i punktform. I övrigt hänvisar vi sidan om språk i webbhandboken och till Vägledningen för webbutveckling, de officiella riktlinjerna för webbplatser inom offentlig sektor i Sverige.

Vägled läsaren

 • Inled med en kort sammanfattning av innehållet, en ingress. Genom att läsa ingressen ska besökarna förstå om de har hamnat på rätt ställe och hur mycket av en text de vill läsa.
 • Börja alltid med det innehåll som är viktigast för den målgrupp som texten riktar sig till.

Skriv informativa rubriker

 • Skriv rubriker som är lagom långa och som sammanfattar vad sidan eller avsnittet handlar om. Alltför korta och allmänna rubriker ger inte användarna så mycket hjälp, till exempel ”Inledning” eller ”Aktiviteter”. 

Skriv överskådligt

 • Inled ditt stycke med det som är viktigast för läsaren.
 • Låt det som hör ihop stå i ett stycke. Stycken kan variera i längd, men tre till tio meningar är vanligt.
 • Använd alltid blankrad som styckemarkör för webbtexter.
 • Låt den första meningen sammanfatta stycket och utveckla sedan resonemanget med förklaringar och exemplifieringar.
 • Använd gärna punktlistor för uppräkningar.

Skriv lättbegripligt

 • Skriv alltid ut förkortningar. De stör läsningen. Förkortningar kan dessutom vara svåra att tolka för skärmläsare och andra talsyntestjänster.
 • Tänk på att läsarnas förmåga att läsa och ta till sig text varierar kraftigt. Du kan därför behöva anpassa texten till målgrupper med särskilda behov, till exempel personer med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. Det kan därför vara bra att komplettera texten med till exempel bilder.
 • Skriv korta raka meningar, där det viktigaste verbet kommer tidigt.
 • Var alltid tydlig med vem som gör vad. Skriv hellre ”Patientnämnden behandlar 200 ärenden per år” än ”200 ärenden per år behandlas”.
 • Använd ett personligt tilltal – din läsare är oftast en person och då är det mest naturligt att skriva ”du”.
 • Använd bara de facktermer som din läsare behöver och förklara vad termerna betyder. Gör gärna en separat ordlista intill texten om du anar att din text har både kunniga och nya läsare.

Skriv bra och effektiva länkar

 • Länka ord som säger något om vart länken leder. Skriv hellre ”Information om nätverksträffen” än ”För information om nätverksträffen, klicka här”. Användare vet att det går att klicka på länkar, det behöver du inte tala om.
 • Skriv det viktigaste i länken först. Undvik att inleda länkar med sådant som ”Läs mer om …” och ”Gå till …”. Det är underförstått och därför onödig information.
 • Använd den länkade sidans rubriktext som länktext. Detta förutsätter en tydlig och informativ rubrik. Om du inte kan använda samma länktext som i rubriken, se till att länktexten och rubriken skiljer sig så lite åt som möjligt. Risken är att besökarna annars tror att de hamnat på fel sida.
 • Använd en och samma länktext för alla länkar som leder till samma sida.