Typsnitt på profilprodukter

Vid tryck av text på profilprodukter används typsnittet VGR Sans. Huvudbudskap trycks i VGR Sans Bold alternativt VGR Sans Medium och eventuellt underbudskap i VGR Sans Regular.

Texten på profilprodukter ska tillföra någon form av budskap, den ska inte ersätta logotypens roll som avsändare. Var noga med att placera budskapet på tydligt avstånd ifrån logotypen för att därmed säkerställa logotypens frizon. 

Logotypens frizon och storlek

Så här gör vi inte med logotypen

Minsta textstorlek på profilprodukter

Minsta rekommenderad textstorlek i tryckt material:

  • VGR Sans Bold, 18 punkter
  • VGR Sans Medium, 16 punkter
  • VGR Sans Regular, 12 punkter

Har du behov av mindre textstorlek än vad som är rekommenderat, kontakta varumarke@vgregion.se för rådgivning.