Tillgänglighetsredogörelse

Västra Götalandsregionen (regionstyrelsen) står bakom den här webbplatsen som ska kunna användas av så många som möjligt. Redogörelsen beskriver hur vgregion.se/varumarkesmanual uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen är inte helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från vgregion.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format. Du kan också skicka e-post till varumarke@vgregion.se. Svarstiden är normalt två arbetsdagar. 

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Bristande förenlighet med lagkraven

Här beskrivs de delar som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängliga. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Problem vid användning utan syn eller med nedsatt syn

Generellt

  • Det finns bilder som saknar alternativtext.
  • Det finns bilder med text som saknar alternativtext.
  • Det finns filmer som saknar syntolkning.

Problem vid användning med begränsad kognition, inlärning eller språk

Generellt

  • Det finns sidor där språket är svårt att begripa.

Hur vi testat webbplatsen 

Löpande kontroller av tillgängligheten på vgregion.se görs med hjälp av intern expertis och automatiska tester. 

Webbplatsen publicerades den 26 januari 2023.

Senaste bedömningen gjordes den 30 april 2024.

Redogörelsen uppdaterades den 30 april 2024.

--------------------------------------------------------------------