Bild

Bild är en viktig beståndsdel i vår grafiska verktygslåda. Vi använder både fotografiska bilder och illustrationer, tillsammans eller var och en för sig. Här har vi samlat all viktig information om bild.

Vår grundprincip är att ha ett öppet och tillåtande bildmanér som ger stor frihet att tolka olika verksamheter och behov. Samtidigt är det viktigt att vi har gemensamma förhållningsregler. Bilder är inte bara viktiga ur ett varumärkes-och identitetsperspektiv. De har även betydelse för vår trovärdighet. Våra bilder ska alltid avspegla den mångfald som finns i samhället och motverka stereotyper. 

Komplettera de bilder du publicerar med bildtexter som förstärker och förtydligar det du vill säga. I digitala sammanhang ska du även ange alt-texter.

Att tänka på när du väljer bild