Grundform och bild

Grundformen kan kombineras med bild på flera sätt med designsystemet som bas.

Inom gridsystemets satsyta  

För enheter som ska skrivas ut används alltid marginaler som säkerställer att både bild och grundform behåller sin form och storlek.

Utfallande bild 

Bild kan också användas utfallande. I särskilda fall även i nederkant.  

Om en grundform placeras ihop med utfallande bild bör även grundformen vara utfallande.  

Tänk då på att placera de raka kanterna mot ytterkanten av dokumentet för att undvika misspass vid utfall.  

Bildmask  

Grundformen kan även användas som bildmask. Se dock upp för överanvändning och överväg om bilden verkligen passar i masken.  

Exempel

Nedan bild visar exempel på följande:

Bild 1 - utfallande bild.
Bild 2 - utfallande bild med grundform. 
Bild 3 och 4 - 
bildmask. 

Fyra exempel på hur bild kan placeras i gridsystemet.