Kompletterande former

De kompletterande formerna används sparsamt och då i syfte att förstärka eller lyfta fram något, som till exempel en faktaruta eller en splash. Notera att de inte får användas i kombination med VGR:s grundform eller i direkt anslutning till den.

former

De kompletterande formerna är en fyrkant, en U-form, en droppe och en cirkel.

U-formen och droppen finns i png-format i VGR mediebank

Exempel: Splash

De kompletterande formerna kan användas för att lyfta fram något, till exempel ett datum. Tänk på att det ska vara tillräckligt med utrymme runt formen och att inte inkräkta på logotypens frizon.

Affisch där kompletterande form används för att lyfta fram ett datum

Exempel: fel splash

De kompletterande formerna ska inte inkräkta på logotypens frizon. I det här exemplet är formen placerad för långt ner.  
Kompletterande form för långt ner, inkräktar på logotypens frizon markerad med en streckad linje

Exempel: Splash på bild

Du kan använda kompletterande former ovanpå en bild om objektet tillåter det. Tänk på var du placerar formen och vilken form bilden har.

kompletterande form på fyrkantig bild

Exempel: Fel splash på bild med form

Om grundformen används som bildmask kan du inte lägga en kompletterande form ovanpå bilden.
Bakgrund med grundform och kompletterande form ovanpå