Ett sammanhållet varumärke

Ett varumärke handlar om hur omgivningen uppfattar VGR som organisation och arbetsgivare. Målet är att vi ska bli en känd och tydlig organisation som invånaren känner förtroende för. Alla medarbetare påverkar upplevelsen av vår organisation i mötet med patienter och invånare.

Varumärkesarkitektur

En organisation av VGR:s storlek behöver tydliggöra hur vi presenterar organisationen för våra målgrupper, detta regelverk kallas varumärkesarkitektur. Arkitekturen tydliggör roller och ramar för de delar av organisationen som definieras som varumärken. Att vara en förvaltning är inte samma som att vara ett varumärke.

VGR:s beslutade varumärken möter tre krav. De är relevanta för invånaren. De stöttar verksamheten att utföra sitt uppdrag. Och de ger VGR som modervarumärke kännedom och attraktion för att bygga förtroende och legitimitet.

VGR:s varumärkesarkitektur är uppdelad i fyra kategorier:

1. Modervarumärket

De flesta av våra verksamheter använder VGR som avsändare och logotyp och använder VGR:s visuella identitet. VGR är garanten för en sammanhållen offentlig hälso- och sjukvård. Som komplement till VGR som trygghetsskapande garant lyfts också servicepunkten eller tjänsten i kommunikationen. Vilken förvaltning som utför en service är generellt inte i fokus. 

Verksamheter i kategori 1:

 • Fastighet, stöd och service
 • Folkhögskoleförvaltningen
 • Försörjningsförvaltningen
 • Habilitering & Hälsa
 • Hälsan och stressmedicin
 • Koncernkontoret
 • Kulturförvaltningen
 • Naturbruksförvaltningen
 • NU-sjukvården
 • Regionhälsan
 • Sjukhusen i väster
 • Skaraborgs Sjukhus
 • Södra Älvsborgs Sjukhus

2. Dottervarumärken

VGR har tre dottervarumärken med unika konkurrensutsatta uppdrag inom hälso- och sjukvård, vilket kräver extra resurser för kommunikation. Ett dottervarumärke verkar med eget namn och logotyp, men är nära kopplat till VGR genom att dela samma visuella identitet.

Verksamheter i kategori 2:

 • Folktandvården
 • Närhälsan
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset

3. Individuella varumärken med VGR:s visuella identitet

För utbildningsverksamheter och besöksmål är ett eget namn och varumärke viktigt. Det är hit invånaren söker eller kommer på besök. Genom att samtidigt verka inom VGR:s visuella identitet byggs långsiktig kunskap om VGR:s breda uppdrag och roll som ägare.

Verksamheter i kategori 3:

 • Axevalla hästcentrum
 • Billströmska folkhögskolan
 • Dalslands folkhögskola
 • Fristads folkhögskola
 • Forsviks bruk
 • Grebbestads folkhögskola
 • Göteborgs botaniska trädgård
 • Göteborgs folkhögskola
 • Göteborgs naturhistoriska museum
 • Lödöse museum
 • Naturbruksskolan Svenljunga
 • Naturbruksskolan Sötåsen
 • Naturbruksskolan Uddetorp
 • Slöjd och byggnadsvård (Nääs)
 • Vara folkhögskola
 • Vitlycke museum
 • Vänersborgs museum

4. Individuella varumärken med egen visuell identitet

VGR:s helägda bolag verkar i konkurrens och med helt egen visuell identitet. Detta kräver resurser för att långsiktig kunna investera i utvecklingen av ett eget varumärke. VGR:s helägda bolag har ett uppdrag att arbeta med invånares kunskap om VGR som ägare.

Verksamheter i kategori 4:

 • Film i Väst
 • GöteborgsOperan
 • Göteborgs Symfoniker
 • Regionteater Väst
 • Turistrådet Västsverige
 • Västtrafik

 

Vår identitet – en strävan och det vi står för

För att vi som stor offentlig organisation ska lyckas med vårt uppdrag är det viktigt att vi är överens om och trygga i vad vi står för som organisation. Målet är att vi som medarbetare känner trygghet och engagemang för organisationens utveckling och stolthet för hur vi utför vårt uppdrag.

Vi utgår från visionen om det goda livet, som vi delar med alla kommuner i Västra Götaland. Här har VGR ambitionen att utföra vårt breda uppdrag som ”en ledande samhällsutvecklare med alla invånares bästa för ögonen”.

Vision Västra Götaland: Det goda livet

För att få ett verktyg att använda i det dagliga arbetet och i vår utveckling har tre områden visat sig extra viktiga att lyfta och förstärka i vårt beteende och vår kommunikation. Dessa egenskaper förstärker förtroendet och gillandet för oss som organisation. Identiteten ska genomsyra allt som görs i VGR:s namn. Därutöver kan verksamheter vid behov formulera kompletterande identiteter.

Trekant med orden Kompetent, Engagerad och Pålitlig i varje hörn

Kompetent

VGR har en oslagbar bredd i vår kompetens och vi upplevs också kompetenta. Att vårda och förstärka upplevelsen av vår kompetens driver starkt förtroendet för organisationen.

Pålitlig

Vi jobbar med liv, vi behandlar sjukdomar. En invånare måste kunna lita på oss, ge oss förtroendet, vara trygga i den service vi ger dem. Detta är en viktig del i samhällskontraktet mellan invånare och den offentliga organisationen. Vi ska alltid bevaka och utveckla trygghetsskapande åtgärder och beteenden.

Engagerad

Vi behöver synliggöra det stora engagemang vi har för våra invånare. Att bry sig om och vara engagerad på individnivå, men också ett framåtriktat engagemang för ett hållbart samhälle i våra uppdrag kring kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Genom att alltid ha fokus på ett personcentrerat bemötande och synliggöra och lyfta arbetet i vår breda samhällsutveckling ger vi näring till ökat gillande och långsiktigt förtroende.

VGR som arbetsgivare

Vi har ambitionen att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. För att lyckas med detta behöver vårt fokus på invånaren kopplas ihop med att säkra att våra medarbetare och chefer har en bra upplevelse på jobbet. Denna uppgift sammanfattas i VGR:s medarbetarlöfte ”Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra”.

Vår organisationskultur

VGR har en önskad organisationskultur som hjälper oss i arbetet med att prioritera, utveckla och genomföra. En organisationskultur är den samlade upplevelsen av det som är outtalat, vad som ”gäller”, på jobbet. VGR:s gemensamma och önskade kultur utgår från visionen om det goda livet och dess dimensioner av hållbarhet. Organisationskulturen består av tre delar:

Vi finns till för invånarna. Vi sätter invånaren i centrum, vilket hjälper oss i prioriteringar av arbete och åtgärder. Det skapar förutsättningar för bra samverkan och positiva invånarupplevelser.

Vi styr med tydliga mål och tillit i genomförandet. Styrningen av verksamheter fokuserar på samverkan, helhet, synergier, ökad tydlighet och effektivitet. Beslut i verksamheterna ska så långt som möjligt tas nära medarbetarna. 


Vi har ett respektfullt och tillåtande klimat där chefer och medarbetare uppmuntras att ta egna initiativ och eget ansvar. Vi respekterar varandras olika roller och kompetenser. Vi stimulerar dialog, är lyhörda och ger återkoppling på förslag, idéer och kritik.

Västra Götalandsregionens organisationskultur är ett strävansmål och gäller för alla verksamheter.