Så här gör vi inte

På den här sidan ser du exempel på hur du inte får göra.

Inte för liten radie

Exempelbild där radien är för liten på det rundade hörnet.
Radien är för liten på den grafiska grundformen.

Inte variera radien

Exempel på varierande mellanrumsformer.
Inte variera storleken på radien så att mellanrumsformerna blir olika.

Inte placera former mellan griden

Exempelbild som visar hur grundformen placerats fel i gridsystemet.
Inte placera designelementen mellan gridens marginaler, spalter och rader.

Inte skapa nya former

Exempel på hur de kompletterande formerna har kombinerats på ett sätt som skapar andra former.

Inte skapa nya former med varken grundformerna eller de kompletterande formerna.

Inte splash på grundform

Exempelbild på hur en kompletterande form ligger ovanpå grundformen.
Inte använda en kompletterande form i kombination med VGR:s grafiska grundform eller i direkt anslutning till den.

Inte kombinera spash med grundform

Exempel på att en kompletterande form inte får placeras intill en grundform.
Inte lägga en kompletterande form intill en grundform.

Inte form i form

Exempel på hur en kompletterande form inte får läggas i en annan form
Inte lägga en kompletterande form i en grundform. Ta bort det rundade hörnet i bilden.

Inte kombinera splashar

Exempelbild på hur de kompletterande inte får kombineras för att skapa något eget uttryck.

Inte kombinera de kompletterande formerna. Det skapar ett annat visuellt uttryck än VGR:s visuella identitet.