Designsystem

Mjukt och stramt. Spetsigt och runt. Med näring från logotypens våg och grodd har vårt designssystem hämtat sin form. Dominant eller nedtonat? Valet är flexibelt.

Vårt designsystem skapar ett eget uttryck förvår visuella igenkänning. I mötet mellan de geometriska formerna och naturens organiska former skapas en genomgående röd tråd. Det blir något eget. Det blir VGR.

Designsystemet är anpassat för att möta olika behov och förutsättningar. Därför finns stor flexibilitet i olika grader av visuell närvaro, allt ifrån dominant till nedtonad.

Låt den här sidan vara en källa till inspiration och möjligheter. Med enkla grundregler ska det vara lätt att göra rätt.

För att underlätta arbetet när vi tar fram annonser, foldrar eller affischer har vi tagit fram ett rutnät, en så kallad grid. Rätt använt utgör det ett bra redskap för att skapa ett konsekvent uttryck som känns igen. Det kan användas både med och utan grundformen.