Dövblindteam

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00
 • Bild- och texttelef
  måndag 10:00 - 12:00

Växeltelefon

Texttelefon

Bildtelefon

text-bildtelefoni.vbg.vgr@t-meeting.se

Besök

Öppettider

 • Tidsbokade besök
  måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Ekelundsgatan 8
411 18 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Habilitering & Hälsa Dövblindteam Göteborg
Ekelundsgatan 8
411 18 Göteborg

Välkommen till dövblindteam!

Dövblindteam är ett specialistteam som arbetar i hela Västra Götaland. Vi ger stöd och hjälp för att öka delaktigheten i samhället och bidra till ett meningsfullt liv.  

 


Vård och stöd

Vård och stöd

Dövblindteamet ger råd, stöd, information och kunskap utifrån dina behov som person med dövblindhet. Vi kan också stötta anhöriga, närstående, personal och myndigheter.  Vid behov föreskriver vi även hjälpmedel.

Vid det första mötet med Dövblindteamet tar vi reda på vad just dina behov av hjälp och stöd är. Insatserna och stödet planerar vi sedan tillsammans.  

Här arbetar specialpedagog, kurator, synpedagog/arbetsterapeut, psykolog, kommunikationspedagog, audionom. Vi har även konsultläkare.  

Dövblindhet innebär ofta en livsomställning. Vårt stöd kan bestå av pedagogiska insatser för att hitta nya strategier i vardagen, nya kommunikationssätt eller stöd i ansökan för samhälleliga insatser. Livsomställningen kan också medföra en kris för patient eller anhöriga och det krisstödet kan man också få från teamet. 

Bli patient hos oss 

Bli patient hos oss 

Personer med dövblindhet i alla åldrar kan bli patienter hos oss. Även närstående och personal kan få hjälp från Dövblindteamet. 

Vanligtvis blir man patient hos oss efter en remiss från annan vårdgivare. En remiss kan alltid skickas om patienten till exempel har stora svårigheter att kommunicera, att få information eller har svårt att förflytta sig eller orientera sig. Du kan också skicka en egenremiss genom att logga in på 1177.se. 

1177.se

Oftast pågår en fördjupad hörsel- och synhabilitering samtidigt som du får stöd från Dövblindteam.  

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här

Audionom Jenny Widmark
Audionom Petra Andersson
Kommunikationspedagog Sara Benjaminsson
Specialpedagog Jessika Rylander
Psykolog Therese Magnusson
Kurator Linda Forshaw
Synpedagog Gabriella Gloria
Synpedagog Annika Kristo

Enhetschef


Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00
 • Bild- och texttelef
  måndag 10:00 - 12:00

Växeltelefon

Texttelefon

Bildtelefon

text-bildtelefoni.vbg.vgr@t-meeting.se

Besök

Öppettider

 • Tidsbokade besök
  måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Ekelundsgatan 8
411 18 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Habilitering & Hälsa Dövblindteam Göteborg
Ekelundsgatan 8
411 18 Göteborg

Välkommen till dövblindteam!

Dövblindteam är ett specialistteam som arbetar i hela Västra Götaland. Vi ger stöd och hjälp för att öka delaktigheten i samhället och bidra till ett meningsfullt liv.  

 


Vård och stöd

Vård och stöd

Dövblindteamet ger råd, stöd, information och kunskap utifrån dina behov som person med dövblindhet. Vi kan också stötta anhöriga, närstående, personal och myndigheter.  Vid behov föreskriver vi även hjälpmedel.

Vid det första mötet med Dövblindteamet tar vi reda på vad just dina behov av hjälp och stöd är. Insatserna och stödet planerar vi sedan tillsammans.  

Här arbetar specialpedagog, kurator, synpedagog/arbetsterapeut, psykolog, kommunikationspedagog, audionom. Vi har även konsultläkare.  

Dövblindhet innebär ofta en livsomställning. Vårt stöd kan bestå av pedagogiska insatser för att hitta nya strategier i vardagen, nya kommunikationssätt eller stöd i ansökan för samhälleliga insatser. Livsomställningen kan också medföra en kris för patient eller anhöriga och det krisstödet kan man också få från teamet. 

Bli patient hos oss 

Bli patient hos oss 

Personer med dövblindhet i alla åldrar kan bli patienter hos oss. Även närstående och personal kan få hjälp från Dövblindteamet. 

Vanligtvis blir man patient hos oss efter en remiss från annan vårdgivare. En remiss kan alltid skickas om patienten till exempel har stora svårigheter att kommunicera, att få information eller har svårt att förflytta sig eller orientera sig. Du kan också skicka en egenremiss genom att logga in på 1177.se. 

1177.se

Oftast pågår en fördjupad hörsel- och synhabilitering samtidigt som du får stöd från Dövblindteam.  

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här

Audionom Jenny Widmark
Audionom Petra Andersson
Kommunikationspedagog Sara Benjaminsson
Specialpedagog Jessika Rylander
Psykolog Therese Magnusson
Kurator Linda Forshaw
Synpedagog Gabriella Gloria
Synpedagog Annika Kristo

Enhetschef