Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hörsel

Vi arbetar med habilitering och rehabilitering för vuxna och barn i alla åldrar som har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet.

Vi arbetar tillsammans med dig för att hitta lösningar för att öka din delaktighet i samhället och för att du ska få en så välfungerande vardag som möjligt.

Vi utgår alltid utifrån dina unika behov. Vi planerar våra insatser tillsammans med dig och vi har en helhetssyn där vi använder oss av vår kunskap inom audiologi, teknik, pedagogik och inom det psykosociala området.

På audionommottagninen provas hörseltekniska hjälpmedel ut och anpassas. Vi erbjuder teknisk service och utför hörseldiagnostik.

Målgruppen

Målgruppen är personer med bestående hörselnedsättning, dövhet och dövblindhet i alla åldrar och deras anhöriga, närstående och närmiljö. Samverkan sker med öron-, näs- och halsklinikerna vid sjukhusen i Västra Götaland.

Verksamheten

Våra medarbetare har specialistkompetens och audiologiska kunskaper för att kunna erbjuda hörselhabilitering och hörselrehabilitering.

Vi har mottagningar i hela  Västra Götaland. Till verksamheten hör också ett dövteam och ett dövblindteam som arbetar över hela regionen.

Vi arbetar med diagnostik, rehabilitering, habilitering samt reparation och service av hörhjälpmedel.

Senast uppdaterad: 2018-08-31 22:55