Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Habilitering

Habilitering är att utveckla en ny förmåga, eller att stärka en förmåga man redan har. Habiliteringen ska minska eller förebygga svårigheter som en funktionsnedsättningen kan medföra.

Vision

Ett gott liv
Vi ser möjligheter och vi kan funktionsnedsättningar

Värdegrund

Varje människa är unik och värdefull och bemöts med
omtanke och respekt.
Vårt förhållningssätt bygger på öppenhet och delaktighet.

Habiliteringen är en specialistverksamhet inom hälso- och sjukvård. Vi har särskild kompetens om olika funktionsnedsättningar och vet hur de kan påverka vardag, hälsa och utveckling. 

Habiliteringen ger stöd till barn, ungdomar och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar, och deras närstående

Habiliteringens målgrupp är patienter som har:

 • Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
 • Rörelsenedsättning
 • Autismspektrumtillstånd, AST
 • Förvärvad hjärnskada, ABI (även vuxna personer med betydande, bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder)

Att komma till habiliteringen

Patienter som remitteras till habilitering ska ha en utredd  diagnos inom habiliteringens målgrupp och det ska finnas en tydlig beskrivning av patientens svårigheter. 

Behovet av behandlande åtgärder avgörs av funktionsnedsättningens svårighetsgrad och i vilken grad vardagsfunktioner påverkas. 

Det krävs en individuell bedömning för att avgöra om patientens hälso- och sjukvårdsbehov ska tillgodoses av habiliteringen.

Ofta krävs åtgärder från fler verksamheter och utförare i samverkan

Habiliteringens uppdrag är att

 • stärka patienten och möjliggöra patientens förmåga att hantera sin situation, ge verktyg och strategier som kompenserar patientens funktionsnedsättning
 • möjliggöra aktivitet och ge förutsättningar för delaktighet
 • utreda patientens funktionsförmåga och möjlighet till aktivitet och delaktighet för att klargöra behov av habiliterande åtgärder
 • ge planerade specialiserade åtgärder från flera kompetensområden
 • upptäcka risk för ohälsa och funktionsnedsättningar samt aktualisera behov av åtgärder för dessa i egen verksamhet eller hos annan vårdgivare
 • ge behandlande åtgärder som har utvärderingsbara, realistiska och nåbara mål
 • formulera mål  i samverkan med patienten
 • utvärdera målen tillsammans med patienten

 

Senast uppdaterad: 2018-10-01 14:32