Tolk

Habilitering & Hälsa ger service till personer som har nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet, personer som har funktionsnedsättningar som rör röst, tal eller språk och alla de behöver kommunicera med.

Beställ tolk

Beställ teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk eller tss-tolk.

Avbeställ tolk

Avbeställ teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk eller tss-tolk.

Beredskapstolk

Behöver du tolk i en akut situation eller vid olycksfall när tolkbeställningen är stängd, finns beredskapstolkar. Gäller endast teckenspråkiga tolkanvändare.

010-441 23 20

Det här kan du beställa tolk till:

Du kan få tolkning i alla vardagssituationer. Det kan till exempel vara vid besök i vården, fritidsaktiviteter, möten och händelser som rör din familj.  Vardagstolkningen är kostnadsfri.

Vardagstolkning

Tolkningen kan ske på plats eller på distans. 

Tolkning på distans