Beställ tolk från Taltjänst

Beställ per telefon, e-post eller fax

 Telefon 0771-700 900

 E-post taltjanst.gbg@vgregion.se

Webbeställning

Kan tolken stanna längre än jag beställt?

Ibland tar ett möte längre tid än vad man bestälIt tolk till. Tolkverksamheten har tydliga regler för hur länge en tolk kan stanna.

Exempel: Du har bestälIt tolk mellan klockan 10.00·12.00. Cirka tio minuter innan den beställda tiden är slut påminner tolken om att tiden snart är slut. Om mötet behöver fortsätta ringer tolken till Tolkverksamhetens samordning och frågar om han eller hon kan stanna.