Beställ tolk från Taltjänst

Beställ per telefon eller e-post

 Telefon 010 - 441 23 30

 E-post taltjanst.gbg@vgregion.se

Webbeställning

Kan tolken stanna längre än jag beställt?

Ibland tar ett möte längre tid än vad man bestälIt tolk till. Vi har tydliga regler för hur länge en tolk kan stanna.

Exempel: Du har bestälIt tolk mellan klockan 10.00·12.00. Cirka tio minuter innan den beställda tiden är slut påminner tolken om att tiden snart är slut. Om mötet behöver fortsätta ringer tolken till Tolkverksamhetens samordning och frågar om han eller hon kan stanna.

Senast uppdaterad: 2018-10-01 09:33