Om Matkassen

Matkassen är en webbplats som innehåller färdigplanerade veckomenyer med tillhörande inköpslistor. Det som är unikt för Matkassen, i jämförelse med andra matkassar och receptsajter på marknaden, är att veckomenyerna är framtagna av dietister utifrån nordiska näringsrekommendationer och därmed tar hänsyn till näringsbehov samt baseras på mat som är bra för hälsa, miljö och plånbok. Matkassen innehåller förutom veckomenyer även tips och inspiration kring olika teman som exempelvis vegetarisk mat, mellanmål och barnmat. Matkassen vänder sig till alla invånare i Västra Götaland och passar alla åldrar samt stora som små hushåll. Matkassen är tillgänglig för alla och kan användas av hälso- och sjukvården, kommuner och andra verksamheter i arbetet med att främja hälsosamma matvanor. I dag används matkassen av bland annat dietister, vårdcentraler, verksamheten Hälsocoach online, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, barnhälsovård, mödrahälsovård, spädbarnsverksamheter samt Folktandvård.

Kost ur ett hälso- och hållbarhetsperspektiv

Matkassen har tagits fram utifrån ett hälso- och hållbarhetsperspektiv baserat på nordiska näringsrekommendationer som grundar sig på bästa tillgängliga kunskap och vetenskap. Det innebär att kostråden och recepten tar hänsyn till hälsan genom hela livet liksom hållbarhet och miljösynpunkt.