För personal

Till Personal/vårdgivare

På Vårdgivarwebben har vi samlat information gällande Matkassen som riktar sig till Hälso- och sjukvården. 

Läs mer på Matkassens sida på Vårdgivarwebben