Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Läkemedelsanvändning i teori och praktik

tabletter

Datum och kursbeskrivning 2024

11 Januari, kl. 13:00 - 14:00, digitalt uppstartsmöte via teams
7 - 9 februari, 3 dagar varav en dag självständigt arbete på vårdcentralen
Kursbeskrivning

Delmål

SOSFS 2015:8: delmål b3
HSLF-FS 2021:8: delmål STc14

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin.

Kursens längd

3 dagar varav en dag självständigt arbete med patientbesök på vårdcentralen.

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge dig ökad kunskap i adekvat läkemedelsbehandling. Kursen är praktiskt inriktad och utgår från patientfall.

I kursen ingår en dags patientarbete på vårdcentral med genomförande av läkemedelsrevisoner.

Kursen uppfyller målen för obligatorisk kurs (gäller målbeskrivning SOSFS 2015:8) för ST-läkare.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagaren kunna:

  • Tillämpa en helhetssyn på patientens samlade läkemedelsbehandling.
  • Anpassa läkemedelsbehandling efter patientens ålder, kön, njur- och leverfunktion, ev samsjuklighet, graviditet och amning.
  • Redogöra för och bedöma risker för läkemedelsinteraktioner och biverkningar.
  • Kritiskt granska och värdera information om läkemedel.
  • Ha kännedom om hälsoekonomiska aspekter av läkemedelsbehandling.

Examination

Efter godkänd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett
för kurs. För godkänd kurs krävs:

  • Deltagande i samtliga kursmoment under kursdagarna.
  • Redogörande för en komplex läkemedelsavstämning.
  • Redogörande reflektion kring sin egen och kollegornas förskrivningsmönster.

För att erhålla intyg krävs 100 % närvaro, aktivt deltagande och genomförande och redovisning av läkemedelsrevisioner på egna patienter.

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner och gruppövningar. Eget patientarbete på vårdcentral med genomförande av läkemedelsrevison.


Senast uppdaterad: 2023-11-28 15:09