Diabetes på vårdcentral

frukt och grönsaker

Datum och kursbeskrivning:


För närvarande finns inga nya kurstillfällen inplanerade.

Delmål

SOSFS 2015:8: delmål c1, c4
HSLF-FS 2021:8: delmål STc1, STc4

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin
Specialister i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Kursinnehåll

Utifrån autentiska patientfall belyser kursen diabetessjukdomen från flera perspektiv. Allt från diagnostik, klassifikation och initial handläggning till den numer allt mer komplexa behandlingen med utgångspunkt i patientens unika förutsättningar baserat på aktuella riktlinjer. Lärandet utgår från kliniska situationer som allmänläkare ställs inför i sin vardag.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagaren kunna:

  • Diagnosticera och klassificera diabetes korrekt.
  • Ha en djupare förståelse för patofysiologi och dess betydelse för val av läkemedelsbehandling vid diabetes.
  • Identifiera risker och nytta med olika läkemedelsbehandlingar.
  • Fastställa individuella behandlingsmål för relevanta riskfaktorer.
  • Förebygga och hantera komplikationer till diabetessjukdomen.