Sjukvårdsjuridik för ST-läkare i allmänmedicin

lagbok

Datum och kursbeskrivning:

25 september 2024, Kursbeskrivning

1 oktober 2024, Kursbeskrivning

Delmål

SOSFS 2015:8: delmål a6, delmålc14
HSLF-FS 2021:8: delmål Stc15

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

1 dag

Kursinnehåll

Kursen syftar till att få kunskap om de lagar och regler som vi anställda inom sjukvården har att förhålla oss till. Kursen är formad så att den uppfyller målen kring juridik för ST-läkare i allmänmedicin. 

Lärandemål

Efter kursen förväntas deltagaren:

  • Ha grundläggande kunskaper i hälso- och sjukvårdsjuridik.
  • Känna till de lagar och förordningar som styr sjukvårdens verksamhet.
  • Ha kunskap om hur regler och bestämmelser praktiskt tillämpas i ST-läkarens kliniska vardag.

Pedagogik

Föreläsningar varvade med falldiskussioner/grupparbeten.

För att erhålla intyg krävs 100 % närvaro!