Allmänmedicinskt arbetssätt - utgångspunkter och utmaningar

Blodtrycksmaskin

Datum och kursbeskrivning:

5 - 6 december 2024, Kursbeskrivning

Delmål

SOSFS 2015:8: delmål c3
HSLF-FS 2021:8: delmål Stc3

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Kursinnehåll

Kursens syfte är att belysa perspektiv och villkor för allmänmedicinen och allmänläkaren. Vi diskuterar aspekter på såväl det dagliga arbetet som det organisatoriska ramverket. Det inkluderar synen på vetande och kunskap, riskvärdering och förutsättningar för en hållbar primärvård.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagaren kunna:

  • Tillämpa det individ- och patientcentrerade arbets- och förhållningssättet med kontinuitet och exspektans som möjligt arbetsredskap.
  • Resonera om skillnader i primärvårdens och sjukhusens patientpopulationer och konsekvenserna för riskvärdering och användning av tester.
  • Reflektera över allmänläkares beslutsfattande och över vetande och kunskap i rollen som läkare.
  • Reflektera över allmänmedicinens uppdrag – vad skall vi göra och vad skall vi avstå från.
  • Reflektera över allmänläkarens förutsättningar och ansvar för en hållbar framtid.

Efter genomförd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för obligatorisk kurs.

För att erhålla intyg krävs 100 % närvaro!

Pedagogik

Föreläsningar, falldiskussioner och reflektion genom skrivande