Dermatoskopi på vårdcentral

Datum och kursbeskrivning:

10 december 2024, Kursbeskrivning

Delmål

SOSFS 2015:8: del av delmål c4 och c5 
HSLF-FS 2021:8: del av delmål STc4 och STc5 

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

1 dag

Kursinnehåll

Kursen tillhandahåller teoretisk kunskap om dermatoskopisk diagnostik av vanligt förekommande hudsjukdomar.  

Vi går igenom tekniken vid dermatoskopi och diskuterar interaktivt utifrån autentiska patientfall.  

Lärandemål

Efter kursen skall deltagaren: 

  • Kunna redogöra för primär utredning, diagnostik och behandling av vanliga hudsjukdomar såsom melanocytära lesioner, basaliom, skivepitelcancer och aktiniska keratoser. 
  • Kunna redogöra för ansvarsfördelning mellan primärvård och specialistsjukvård. 
  • Ha kunskap om hur adekvat undersökning av hudförändring med dermatoskop ska utföras

Examination

Efter godkänd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för kurs. För godkänd kurs krävs:

  • Deltagande i samtliga kursmoment under kursdagarna
  • För att erhålla intyg krävs 100% närvaro

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner