Kunskapsbank

Här kan du använda Innovationsprocessen som kunskapsbank. OBS! Eftersom VGR:s innovationsprocess är till för VGR är de flesta av sidorna under guiden endast nåbara för dig med tillgång till VGR:s intranät.

För frågor om tillgång till dokument kontakta innovationsprocessen@vgregion.se

Att arbeta fram en innovation kräver många olika sorts kompetenser, kunskaper och verktyg. Här i innovationsprocessens kunskapsbank har vi samlat bland annat metodmallar, kontaktuppgifter och information om relevanta lagar.

Metoder och mallar

Det finns flera mallar och verktyg som kan underlätta i innovationsprocessen.
Här har vi samlat dessa. 

Läs mer här

 


VGR:s stödfunktioner - stöd till innovationsprojekt

Här finns en förteckning över stödfunktioner på VGR, interna länkar.

OBS! Dessa sidor nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät.

Läs mer här

 

 


Att börja med innovationsprojekt

Här får du tips och information om hur du kan komma i gång med innovation med hjälp av VGR: s innovationsprocess – utifrån en idé, en lösning eller en utmaning.

Bra att ha för att komma igång!


Återanvändning av innovation

Här finns tips på hur man kan börja använda en innovation som någon annan tagit fram,  innovationsåtervinning

Läs mer här


Lagar och regelverk

Det finns olika lagar och regelverk som är viktiga att tänka på under innovationsprocessens gång.

Läs mer här

 


Om innovation och om innovationsprocessen

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om innovation och om VGR.s innovationsprocess.

Läs mer


Samverkan med industri och akademi

Här finns information om olika sätt som innovationsprojekt inom VGR kan ha kontakt med, och samarbeta med näringslivet, högskolor och universitet samt länkar till  bland annat riktlinjer som rör samverkan.

Samverkan


Forskning

Här har vi samlat information kring hur sjukvårdsnära forskning och innovation kan berika varandra.

Läs mer här


Fatta beslut om innovationsprojekt

Här samlar vi information kring hur och när beslut i innovationsprojekt bör fattas.

Läs mer här


Nytta, ekonomi och finansiering

Här finns information om hälsoekonomi, finansiering av innovationsprojekt, nyttorealisering och prioritering i projekt.​

Läs mer här