Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Emina Hadžibajramović

Medicine doktor

Fil. Lic. statistik, Statistiker
Tel: 031-342 07 14
emina.hadzibajramovic@vgregion.se

Forskningsområde/Forskningsintresse

Statistik och epidemiologi, med särskilt fokus på analys av ordinal data och longitudinella analyser. Utveckling och validering av frågeformulär, bland annat med Rasch-analys. Stressforskning med inriktning på psykosocial arbetsmiljö, organisatoriska faktorer, stressrelaterad ohälsa och sjukskrivning.

Min forskning är indelad i en metodologisk och en tillämpad del. I och med att mycket data i epidemiologisk forskning genereras från självskattade frågeformulär, väcktes mitt intresse för analys av ordinal data. Detta resulterade i licentiat avhandling i statistik, 2013. Validering, mätegenskaper och vidareutveckling av frågeinstrument är ett annat intresseområde. Under 2015 försvarade jag min doktorsavhandling i medicin, som baserades på data från KART-studien (Aspects of validity in stress research).

Inom stressmedicinsk tillämpning har longitudinella samband mellan psykosocial arbetsmiljö och stressrelaterad ohälsa hittills varit i fokus. För tillfället är analys av sjukfrånvaro, arbetsförmåga och återgång i arbete ett av mina intresseområde. Annars är jag inblandad i de flesta forskningsprojekt på ISM i egenskap av statistisk expertis vad gäller studiedesign och upplägg, databashantering, stathandleder forskare, doktorander och studenter i statistikfrågor. Medverkar på kurser i statistik vid Sahlgrenska akademin på forskarutbildning och avancerad nivå. Akademisk anknytning enheten för Hälsometri, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin.

Publicerat

Lindegård A, Wastensson G, Hadzibajramovic E, Grimby-Ekman A
Longitudinal associations between cardiorespiratory fitness and stress-related exhaustion, depression, anxiety and sleep disturbances
BMC Public Health, 2019

Berthelsen H, Westerlund H, Pejtersen J H, Hadzibajramovic E.
Construct validity of a global scale for social capital based on COPSOQ III
PLOS One 2019

Hadzibajramovic E, Ahlborg Jr G, Grimby-Ekman A.
Concurrent and lagged effects of psychosocial job stressors on symptoms of burnout.
Int Arch Occup Environ Health. 2019 

Holmgren K, Hensing G, Bültmann U, Hadzibajramovic E, Niklasson Larsson M. Does early identification of work-related stress, combined with feedback at GP-consultation, prevents sick leave the following 12 months? A randomized controlled trial in Primary Health Care.
BMC Public Health 2019 

Brodin E, Hadzibajramovic E, Baghaei F, Sunnerhagen KS, Lundgren-Nilsson Å. 
Self-reported activity  of Swedish persons with haemophilia Persons: change over 2.5 years.
Journal of rehabilitation medicin, 2018

Emina Hadžibajramović (avhandling)
Aspects of validity in stress research - Measurement properties and the application of selfreported stress questionnaires
Göteborgs universitet, December 2015
Sammanfattning på svenska

Hadzibajramovic E, Ahlborg jr G, Håkansson C, Lundgren-Nilsson Å och Grimby-Ekman A.
Affective stress responses during leisure time: Validity evaluation of a modified version of the Stress-Energy Questionnaire.
J Public Health, September 2015
Sammanfattning på svenska

Hadzibajramovic E, Ahlborg G Jr, Grimby-Ekman A, Lundgren-Nilsson Å
Internal construct validity of the stress-energy questionnaire in a working population, a cohort study
BMC Public Health 2015
Sammanfattning på svenska

Eva Sahlin, Agneta Lindegård, Emina Hadzibajramovic, Patrik Grahn, Josefa Vega Matuszczyk & Gunnar Ahlborg Jr.
The Influence of the Environment on Directed Attention, Blood Pressure and Heart Rate—An Experimental Study Using a Relaxation Intervention
Landscape Research, 2014
Sammanfattning på svenska

Lindegård A, Larsman P, Hadzibajramovic E, Ahlborg G Jr.
The influence of perceived stress and musculoskeletal pain on work performance and work ability in Swedish health care workers.
Int Arch Occup Environ Health, Maj 2014
Sammanfattning på svenska

Emina Hadžibajramović (Lic.uppsats)
Discriminant Validity of the Stress - Energy Questionnaire Regarding Work and Leisure Time
Örebro universitet, Februari 2013
Sammanfattning på svenska

Lindwall M, Hadžibajramović E, Ljung T, Jonsdottir IH.
Self-reported physical activity, but not aerobic fitness, is related to mental health.
Mental health and physical activity, 2012 
Sammanfattning på svenska

Dellve L, Hadzibajramovic E, Ahlborg G Jr.
Work attendance among health care workers: prevalence, incentives and consequences for health and performance.
J Adv Nurs, September 2011
Sammanfattning på svenska

Jonsdottir I.H,, Rödjer L., Hadzibajramovic E., Börjesson M., Ahlborg Jr G.
A prospective study of leisure time physical activity and mental health in Swedish health care workers and social insurance officers.
Prev Med, November 2010
Sammanfattning på svenska

Glise K, Hadzibajramovic E, Jonsdottir IH, Ahlborg G Jr.
Self-reported exhaustion: a possible indicator of reduced work ability and increased risk of sickness absence among human service workers.
Int Arch Occup Environ Health, Juni 2010
Sammanfattning på svenska

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-03-27 15:36