Kompletterande manualer

Den visuella identiteten är gemensam för alla i VGR. För att visa hur riktlinjerna tillämpas i vissa sammanhang finns kompletterande kommunikationsmanualer. 

VGR:s visuella identitet ska göra det enkelt för invånarna att förstå VGR:s breda uppdrag och hur de olika delarna hänger ihop. Därför har VGR en gemensam visuell identitet som gäller för alla verksamheter, och alla verksamheter är delaktiga i arbetet med hur den ska se ut. Riktlinjer för VGR:s visuella identitet finns samlade här i varumärkesmanualen. 

Praktiska tillämpningar

För att visa hur riktlinjerna praktiskt tillämpas i vissa konkreta sammanhang finns kompletterande kommunikationsmanualer som gör det lätt att hålla samman kommunikationen inom ett visst område, till exempel genom ett koncept. Innehållet i en kompletterande manual täcker mer än visuell identitet och varken upprepar eller ersätter riktlinjerna i varumärkesmanualen.

Kompletterande kommunikationsmanualer tas fram i samråd med och godkänns av koncernstab kommunikation. Kontakta varumarke@vgregion.se om du saknar någon gemensam riktlinje i varumärkesmanualen eller ser ett behov av kompletterande manualer. 

Kompletterande manualer

Använd kommunikationsmanualerna om du arbetar inom ett visst område eller för att inspireras av hur andra har löst sina kommunikativa behov.

Kommunikationsmanual för VGR:s folkhögskolor