Journal

Uppgifterna om dig och den vård du får sparas i en patientjournal. Det gäller bland annat genomförd och planerad vård, undersökningar, provresultat, diagnoser och operationer.

Journalinformationen är till för vi ska kunna ge en god och säker vård. Om du vill veta vad som finns registrerat om dig kan du skicka efter kopior av journalen eller logga in i din journal via 1177:s e-tjänster.

Journal via nätet

Genom att logga in på 1177:s e-tjänster kan du digitalt läsa din journal.
Läs din journal via nätet (1177)

Beställ via 1177:s e-tjänster

Du kan beställa kopior av din egen patientjournal via 1177:s e-tjänster.
Logga in i 1177:s e-tjänster

Beställ via blankett

Om du vet vilken enhet du varit på är det bra om du anger det i fältet "Verksamhet" på blanketten.

Upp till 9 sidor är kostnadsfria, totalt 10 sidor kostar 50 kr och däröver 2 kronor per sida. Handläggningstiden beror på hur omfattande beställningen är.

Gör så här:

  • Fyll i, skriv ut och signera blanketten.
  • Skicka blanketten till journalutlämningen på Kungälvs sjukhus. Adressen finner du längst ned på blanketten.

Om du inte har möjlighet att skriva ut en blankett kan du ringer oss och be att få en blankett skickad till dig. Du når oss på telefon 0303-986 66.