Om du inte är nöjd med vården

Om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med kan du lämna synpunkter eller klagomål.

  • Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling, eller sjukhusets patientombud.
  • Du kan också kontakta patientnämnden.
  • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

Dina synpunkter eller klagomål kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen.

Patientombud

Sjukhusets patientombud nås på tfn 0303-983 92.

Om patientombudet inte kan ta emot ditt samtal går det bra att på telefonsvararen lämna namn och telefonnummer samt uppgift om vid vilka tider du säkrast kan nås, så ringer patientombudet upp dig.

Läs mer